Geen vertraging projecten door latere Nota Mobiliteit

Den Haag – De verschuiving van de Nota Mobiliteit tot na de zomer levert geen vertraging op voor de wegenbouw in Nederland. De Telegraaf meldde op 27 april 2004 dat dit wel het geval zou zijn. Noch de eerder opgetreden vertraging door een te bereiken synergie tussen de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, noch de gisteren aangekondigde verschuiving tot na de zomer, hebben echter enig effect op de geplande wegenbouw of andere aanlegprojecten.

De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte die vandaag wordt gepresenteerd en geeft de nationale visie op het verkeer en vervoersbeleid tot en met 2020 weer. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in oktober bij de begrotingsbehandeling 2004 gezegd dat zij bij de begroting 2005 haar plannen voor onder andere wegenbouw voor de periode 2011-2014 bekend zal maken. Deze plannen, die worden neergelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), geven een doorkijk naar 2020. De invulling van het MIT voor de periode 2011-2014 en de doorkijk naar 2020 vloeien voort uit de visie die minister Peijs presenteert in de Nota Mobiliteit. De infrastructuurprojecten en de bijbehorende financiën tot en met 2010 liggen vast en lopen geen vertraging op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Geen vertraging projecten door latere Nota Mobiliteit | Infrasite

Geen vertraging projecten door latere Nota Mobiliteit

Den Haag – De verschuiving van de Nota Mobiliteit tot na de zomer levert geen vertraging op voor de wegenbouw in Nederland. De Telegraaf meldde op 27 april 2004 dat dit wel het geval zou zijn. Noch de eerder opgetreden vertraging door een te bereiken synergie tussen de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, noch de gisteren aangekondigde verschuiving tot na de zomer, hebben echter enig effect op de geplande wegenbouw of andere aanlegprojecten.

De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte die vandaag wordt gepresenteerd en geeft de nationale visie op het verkeer en vervoersbeleid tot en met 2020 weer. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in oktober bij de begrotingsbehandeling 2004 gezegd dat zij bij de begroting 2005 haar plannen voor onder andere wegenbouw voor de periode 2011-2014 bekend zal maken. Deze plannen, die worden neergelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), geven een doorkijk naar 2020. De invulling van het MIT voor de periode 2011-2014 en de doorkijk naar 2020 vloeien voort uit de visie die minister Peijs presenteert in de Nota Mobiliteit. De infrastructuurprojecten en de bijbehorende financiën tot en met 2010 liggen vast en lopen geen vertraging op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat