Aanpassing wetsvoorstel voor snelle bouwprocedure

Den Haag – Het kabinet heeft het voorstel voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op onderdelen aangepast. Gemeenten kunnen voortaan projectbesluiten nemen zodat nieuwe bouwprojecten sneller kunnen beginnen.

De Wet ruimtelijke ordening werd in mei 2003 door toenmalig VROM-minister Kamp ingediend. De wet bevatte eenvoudiger regels en procedures voor de wijzigingen van een bestemmingsplan. Uit reacties uit onder meer de Tweede Kamer en verschillende organisaties bleek dat de vereenvoudigingen nog te ingewikkeld worden gevonden. Omdat er zorg bestaat over de werkbaarheid in de praktijk, heeft het kabinet het voorstel op onderdelen aangepast.

Projectbesluit
Het kabinet stelt nu voor een sneller begin van bouwprojecten mogelijk te maken door de introductie van ‘projectbesluiten’. Met een projectbesluit kan al met bouwen worden begonnen voordat het bestemmingsplan is gewijzigd.
Tegen projectbesluiten kan op de zelfde manier bezwaar worden aangetekend als tegen wijzigingen van bestemmingsplannen. Het is wel de bedoeling dat bestemmingsplannen worden aangepast aan de inhoud van vastgestelde projectbesluiten. Daarom bevat het gewijzigde voorstel een aantal prikkels om gemeenten te stimuleren de bestemmingsplannen te actualiseren. Verder wordt het voor gemeenten eenvoudiger om bestaande bestemmingsplannen na een periode van tien jaar te verlengen.

Leges
Als gemeenten niet zorgen voor actuele bestemmingsplannen ondervinden ze financieel nadeel, doordat ze voor bouwvergunningen op grond van een verouderd bestemmingsplan geen leges mogen vragen.

Het kabinet heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel. Minister Dekker (VROM) stuurt het voorstel naar de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken