VROM verzet zich tegen ammoniaktransport

Den Haag – VROM heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie Zuid Holland om de milieuvergunning van het bedrijf Microchemie niet in te trekken. VROM wil daarmee voorkomen dat Microchemie op grote schaal ammoniak gaat vervoeren naar het Europese achterland.

Microchemie is van plan om via de Rotterdamse haven jaarlijks enkele honderdduizenden tonnen ammoniak te importeren en door te voeren naar het Europese achterland. Dit vervoer zou onder andere plaats moeten vinden via het spoor. Microchemie wil daarvoor gebruik maken van een oude milieuvergunning, die het bedrijf in bezit heeft gekregen bij de aankoop van de huidige bedrijfslocatie.
VROM wil het transport van het gevaarlijke ammoniak in Nederland zoveel mogelijk beperken vanwege de veiligheidsrisico’s van het transport. Met name de toename van het transport van ammoniak per spoor door stedelijke centra vindt VROM zeer ongewenst. Het ministerie maakt dan ook bezwaar tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om de milieuvergunning niet in te trekken. Het ministerie stelt dat alle mogelijke middelen moeten worden benut om de voorgenomen transporten tegen te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

VROM verzet zich tegen ammoniaktransport | Infrasite

VROM verzet zich tegen ammoniaktransport

Den Haag – VROM heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie Zuid Holland om de milieuvergunning van het bedrijf Microchemie niet in te trekken. VROM wil daarmee voorkomen dat Microchemie op grote schaal ammoniak gaat vervoeren naar het Europese achterland.

Microchemie is van plan om via de Rotterdamse haven jaarlijks enkele honderdduizenden tonnen ammoniak te importeren en door te voeren naar het Europese achterland. Dit vervoer zou onder andere plaats moeten vinden via het spoor. Microchemie wil daarvoor gebruik maken van een oude milieuvergunning, die het bedrijf in bezit heeft gekregen bij de aankoop van de huidige bedrijfslocatie.
VROM wil het transport van het gevaarlijke ammoniak in Nederland zoveel mogelijk beperken vanwege de veiligheidsrisico’s van het transport. Met name de toename van het transport van ammoniak per spoor door stedelijke centra vindt VROM zeer ongewenst. Het ministerie maakt dan ook bezwaar tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om de milieuvergunning niet in te trekken. Het ministerie stelt dat alle mogelijke middelen moeten worden benut om de voorgenomen transporten tegen te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM