Tijdspad uitvoering dynamische proeven inhaalverboden

Den Haag – In een brief informeert minister Peijs de Tweede Kamer over het verwachte tijdspad voor de start en uitvoering van de twee proeven met dynamische inhaalverboden voor vrachtverkeer:

Proef tweestrooksautosnelweg Limburg:
– Start: mei 2004
– Afronding proef- en evaluatieperiode: juni 2005
(ook na de proefperiode blijft het Limburgse systeem in gebruik)

Proef driestrooksautosnelweg Utrecht:
– Start: januari 2005
– Afronding proef- en evaluatieperiode: september 2005

De minister verwacht eind 2005 de Tweede Kamer nader te kunnen informeren over de resultaten van de proeven en de verdere ontwikkeling van het beleid ten aanzien van het inhaalverbod voor vrachtverkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief minister Peijs aan de Tweede Kamer