9 Miljoen euro voor stationsomgeving Barneveld-Noord

Voor de ontwikkeling van het Transferpunt Barneveld-Noord stelt het college van Gedeputeerde Staten 9,08 miljoen euro ter beschikking aan de gemeente. Dit bedrag bestaat voor de helft uit het door het Gelders Parlement (Provinciale Staten) in 2002 al gereserveerde bedrag van 4,54 miljoen euro en voor de andere helft uit rijksgeld. De Staten moeten op 18 februari haar definitieve fiat geven voor het verlenen van deze subsidie. Het totale project wordt begroot op 26,5 miljoen euro.

Het project, dat de mobiliteit moet bevorderen, de kwaliteit van het openbaar vervoer zal verhogen en de verdere ruimtelijke inrichting van het gebied Harselaar aanpakt, staat onder grote druk. Door de Minister van Verkeer en Waterstaat is aan de inzet van rijksgeld, de zogenaamde Dijsselbloem-gelden, de voorwaarde gekoppeld dat het bedrag (4,54 miljoen euro) besteed moet worden aan infrastructuur die uiterlijk in 2005 klaar moet zijn.
Het door de gemeente Barneveld gepresenteerde plan gaat uit van de verplaatsing van het huidige station Barneveld-Noord in de richting van het hoofdrailnet. Daarnaast wordt een transferium aangelegd voor 500 auto=s en een voetgangerstraverse. De Baron van Nagelstraat wordt aangepast om de bereikbaarheid van het aan te leggen transferium vanaf de A1 te verbeteren.

Barneveld heeft de plannen op voorstel van de provincie ontwikkeld. Het provinciaal bestuur is namelijk van mening dat Barneveld-Noord de potentie heeft om uit te groeien tot een (OV)knooppunt dat past in de door de provincie beoogde plannen. Door de ligging vlak bij de A1 en de A30 is het een potentieel knoop- en overstappunt van bovenregionaal belang.

Daarnaast heeft Barneveld Noord een regionaal belang door onder meer de positie van het bedrijventerrein de Harselaar en de plannen tot uitbreiding ervan in Harselaar-Zuid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

9 Miljoen euro voor stationsomgeving Barneveld-Noord | Infrasite

9 Miljoen euro voor stationsomgeving Barneveld-Noord

Voor de ontwikkeling van het Transferpunt Barneveld-Noord stelt het college van Gedeputeerde Staten 9,08 miljoen euro ter beschikking aan de gemeente. Dit bedrag bestaat voor de helft uit het door het Gelders Parlement (Provinciale Staten) in 2002 al gereserveerde bedrag van 4,54 miljoen euro en voor de andere helft uit rijksgeld. De Staten moeten op 18 februari haar definitieve fiat geven voor het verlenen van deze subsidie. Het totale project wordt begroot op 26,5 miljoen euro.

Het project, dat de mobiliteit moet bevorderen, de kwaliteit van het openbaar vervoer zal verhogen en de verdere ruimtelijke inrichting van het gebied Harselaar aanpakt, staat onder grote druk. Door de Minister van Verkeer en Waterstaat is aan de inzet van rijksgeld, de zogenaamde Dijsselbloem-gelden, de voorwaarde gekoppeld dat het bedrag (4,54 miljoen euro) besteed moet worden aan infrastructuur die uiterlijk in 2005 klaar moet zijn.
Het door de gemeente Barneveld gepresenteerde plan gaat uit van de verplaatsing van het huidige station Barneveld-Noord in de richting van het hoofdrailnet. Daarnaast wordt een transferium aangelegd voor 500 auto=s en een voetgangerstraverse. De Baron van Nagelstraat wordt aangepast om de bereikbaarheid van het aan te leggen transferium vanaf de A1 te verbeteren.

Barneveld heeft de plannen op voorstel van de provincie ontwikkeld. Het provinciaal bestuur is namelijk van mening dat Barneveld-Noord de potentie heeft om uit te groeien tot een (OV)knooppunt dat past in de door de provincie beoogde plannen. Door de ligging vlak bij de A1 en de A30 is het een potentieel knoop- en overstappunt van bovenregionaal belang.

Daarnaast heeft Barneveld Noord een regionaal belang door onder meer de positie van het bedrijventerrein de Harselaar en de plannen tot uitbreiding ervan in Harselaar-Zuid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland