BouwNed stimuleert invoering bedrijfscode

BouwNed, de grootste ondernemersorganisatie in de bouw, maakt werk van een brede invoering van een gedragscode (bedrijfscode) voor de bouw. De afgelopen weken zijn er tien regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarin het belang van zo’n code nog eens nadrukkelijk onder de aandacht is gebracht van de lidbedrijven van BouwNed.

De belangstelling voor de bijeenkomsten was zeer groot. Ongeveer 1.000 aannemers hebben zich laten informeren over nut en noodzaak van de code. Tevens heeft BouwNed ten behoeve van haar leden een Handleiding Invoering en Toepassing Bedrijfscode ontwikkeld. Met behulp van dit handboek kunnen ook kleinere bouwbedrijven relatief eenvoudig met een bedrijfscode werken.

Het initiatief van BouwNed is mede ingegeven door de oprichting van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), die op 1 januari formeel van start gaat. Bouwondernemingen die de bedrijfscode invoeren beloven zich te houden aan gedragsregels op het gebied van mededinging en integriteit. Zij kunnen zich bij de stichting laten registreren en onderwerpen zich daarmee aan controle door de Raad van Toezicht en sancties bij overtredingen.

Al in maart van dit jaar heeft het BouwNed-bestuur een bestuursverklaring uitgegeven waarin is vastgelegd dat alle 4.000 lidbedrijven zich hebben te houden aan wet- en regelgeving, integer en transparant dienen te handelen, geen schade mogen toebrengen aan het imago van de bedrijfstak en zich maatschappelijk verantwoord dienen te gedragen. Dit zijn dezelfde uitgangspunten die de bedrijfscode hanteert. Het BouwNed-bestuur zal sancties treffen tegen lidbedrijven die handelen in strijd met de bestuursverklaring. Als zwaarste sanctie kunnen bedrijven uit de vereniging worden gezet.

Hoewel alle lidbedrijven via de bestuursverklaring al gehouden zijn aan gedragsregels, heeft BouwNed haar lidbedrijven toch geadviseerd ook de individuele bedrijfscode in te voeren. Elke bouwondernemer kan hiermee aan zijn eigen klanten duidelijk maken dat hij een bonafide en fatsoenlijk bedrijf heeft waar integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Naar verwachting zullen marktpartijen bij de selectie van een aannemer steeds vaker gaan letten op de aanwezigheid van een bedrijfscode.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

BouwNed stimuleert invoering bedrijfscode | Infrasite

BouwNed stimuleert invoering bedrijfscode

BouwNed, de grootste ondernemersorganisatie in de bouw, maakt werk van een brede invoering van een gedragscode (bedrijfscode) voor de bouw. De afgelopen weken zijn er tien regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarin het belang van zo’n code nog eens nadrukkelijk onder de aandacht is gebracht van de lidbedrijven van BouwNed.

De belangstelling voor de bijeenkomsten was zeer groot. Ongeveer 1.000 aannemers hebben zich laten informeren over nut en noodzaak van de code. Tevens heeft BouwNed ten behoeve van haar leden een Handleiding Invoering en Toepassing Bedrijfscode ontwikkeld. Met behulp van dit handboek kunnen ook kleinere bouwbedrijven relatief eenvoudig met een bedrijfscode werken.

Het initiatief van BouwNed is mede ingegeven door de oprichting van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), die op 1 januari formeel van start gaat. Bouwondernemingen die de bedrijfscode invoeren beloven zich te houden aan gedragsregels op het gebied van mededinging en integriteit. Zij kunnen zich bij de stichting laten registreren en onderwerpen zich daarmee aan controle door de Raad van Toezicht en sancties bij overtredingen.

Al in maart van dit jaar heeft het BouwNed-bestuur een bestuursverklaring uitgegeven waarin is vastgelegd dat alle 4.000 lidbedrijven zich hebben te houden aan wet- en regelgeving, integer en transparant dienen te handelen, geen schade mogen toebrengen aan het imago van de bedrijfstak en zich maatschappelijk verantwoord dienen te gedragen. Dit zijn dezelfde uitgangspunten die de bedrijfscode hanteert. Het BouwNed-bestuur zal sancties treffen tegen lidbedrijven die handelen in strijd met de bestuursverklaring. Als zwaarste sanctie kunnen bedrijven uit de vereniging worden gezet.

Hoewel alle lidbedrijven via de bestuursverklaring al gehouden zijn aan gedragsregels, heeft BouwNed haar lidbedrijven toch geadviseerd ook de individuele bedrijfscode in te voeren. Elke bouwondernemer kan hiermee aan zijn eigen klanten duidelijk maken dat hij een bonafide en fatsoenlijk bedrijf heeft waar integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Naar verwachting zullen marktpartijen bij de selectie van een aannemer steeds vaker gaan letten op de aanwezigheid van een bedrijfscode.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB