Terughoudendheid gebruik vluchtstrook als spitsstrook

De Raad voor de Transportveiligheid pleit voor terughoudendheid bij het gebruik van vluchtstroken langs snelwegen voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangelegd: als uitwijkmogelijkheid in noodgevallen. In een op 30 oktober 2003 verschenen veiligheidsstudie naar aanleiding van de vele ongevallen die voorkomen op vluchtstroken stelt de Raad dat het op zich goed is dat tegenwoordig bredere vluchtstroken worden aangelegd dan vroeger. De reden daarvoor, de wens om de vluchtstrook in voorkomende gevallen te kunnen gebruiken als rijstrook, vindt de Raad echter minder gelukkig, uit veiligheidsoverwegingen. Uit onderzoek is gebleken dat automobilisten de neiging hebben vluchtstroken, die zo nu en dan worden ingezet als ‘spitsstrook’, ook buiten die geoorloofde periodes te gaan gebruiken als extra rijbaan. Dat levert ernstig gevaar op voor hulpverleners en anderen die, bijvoorbeeld na een ongeval of bij pech, zich op de vluchtstrook bevinden.

De Raad beveelt verder aan, dat kantstrepen (tussen de rechter rijstrook en de vluchtstrook) worden voorzien van een verticale profilering, om bestuurders ‘wakker te schudden’ die onbedoeld op de vluchtstrook belanden. Vastgesteld is namelijk, dat dit onbedoeld uit de koers raken, vooral door vrachtauto’s, een veel voorkomende oorzaak is van vluchtstrookongevallen.
Verder beveelt de Raad aan dat de minister van Verkeer en Waterstaat ervoor zorgt dat weggebruikers beter op de hoogte worden gesteld van de regels die gelden voor vluchtstroken. Gebleken is dat vooral oudere automobilisten soms niet weten dat vluchtstroken alleen bij pech en in uiterste nood mogen worden gebruikt en bijvoorbeeld niet om te telefoneren of kaart te lezen.

Een derde aanbeveling van de Raad betreft strengere voorschriften voor het veiliger werken op de vluchtstroken. Uit het onderzoek is gebleken dat het relatief vaak voorkomt dat wegwerkers op vluchtstroken slachtoffer worden van ongevallen. Tenslotte is de Raad van mening dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels dient vast te stellen die maken dat wegbeheerders (en niet, zoals nu, aannemers) verantwoordelijk zijn voor veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden langs de auto(snel)weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

Terughoudendheid gebruik vluchtstrook als spitsstrook | Infrasite

Terughoudendheid gebruik vluchtstrook als spitsstrook

De Raad voor de Transportveiligheid pleit voor terughoudendheid bij het gebruik van vluchtstroken langs snelwegen voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangelegd: als uitwijkmogelijkheid in noodgevallen. In een op 30 oktober 2003 verschenen veiligheidsstudie naar aanleiding van de vele ongevallen die voorkomen op vluchtstroken stelt de Raad dat het op zich goed is dat tegenwoordig bredere vluchtstroken worden aangelegd dan vroeger. De reden daarvoor, de wens om de vluchtstrook in voorkomende gevallen te kunnen gebruiken als rijstrook, vindt de Raad echter minder gelukkig, uit veiligheidsoverwegingen. Uit onderzoek is gebleken dat automobilisten de neiging hebben vluchtstroken, die zo nu en dan worden ingezet als ‘spitsstrook’, ook buiten die geoorloofde periodes te gaan gebruiken als extra rijbaan. Dat levert ernstig gevaar op voor hulpverleners en anderen die, bijvoorbeeld na een ongeval of bij pech, zich op de vluchtstrook bevinden.

De Raad beveelt verder aan, dat kantstrepen (tussen de rechter rijstrook en de vluchtstrook) worden voorzien van een verticale profilering, om bestuurders ‘wakker te schudden’ die onbedoeld op de vluchtstrook belanden. Vastgesteld is namelijk, dat dit onbedoeld uit de koers raken, vooral door vrachtauto’s, een veel voorkomende oorzaak is van vluchtstrookongevallen.
Verder beveelt de Raad aan dat de minister van Verkeer en Waterstaat ervoor zorgt dat weggebruikers beter op de hoogte worden gesteld van de regels die gelden voor vluchtstroken. Gebleken is dat vooral oudere automobilisten soms niet weten dat vluchtstroken alleen bij pech en in uiterste nood mogen worden gebruikt en bijvoorbeeld niet om te telefoneren of kaart te lezen.

Een derde aanbeveling van de Raad betreft strengere voorschriften voor het veiliger werken op de vluchtstroken. Uit het onderzoek is gebleken dat het relatief vaak voorkomt dat wegwerkers op vluchtstroken slachtoffer worden van ongevallen. Tenslotte is de Raad van mening dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels dient vast te stellen die maken dat wegbeheerders (en niet, zoals nu, aannemers) verantwoordelijk zijn voor veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden langs de auto(snel)weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid