‘Flinke stappen nodig om natuurdoelen te bereiken’

Vanaf 2008 moet er jaarlijks 250 miljoen euro extra uitgetrokken worden voor herstel en bescherming van natuur en landschap. Dat stelt het kabinet in reactie op de Natuurbalans 2003.

In de Natuurbalans 2003, een onafhankelijke evaluatie van het natuurbeleid, wordt een somber beeld geschetst van de haalbaarheid van de doelstellingen voor natuur en landschap. Volgens het kabinet moeten daarom nog flinke stappen worden gezet om de gestelde doelen te bereiken.
In het regeerakkoord is tot en met 2007 een bedrag van 700 miljoen euro uitgetrokken voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de reconstructie van gebieden met intensieve veehouderij. Het kabinet vindt dat in de periode 2008-2018 jaarlijks 250 miljoen euro extra nodig is voor natuur en landschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ministerraad

‘Flinke stappen nodig om natuurdoelen te bereiken’ | Infrasite

‘Flinke stappen nodig om natuurdoelen te bereiken’

Vanaf 2008 moet er jaarlijks 250 miljoen euro extra uitgetrokken worden voor herstel en bescherming van natuur en landschap. Dat stelt het kabinet in reactie op de Natuurbalans 2003.

In de Natuurbalans 2003, een onafhankelijke evaluatie van het natuurbeleid, wordt een somber beeld geschetst van de haalbaarheid van de doelstellingen voor natuur en landschap. Volgens het kabinet moeten daarom nog flinke stappen worden gezet om de gestelde doelen te bereiken.
In het regeerakkoord is tot en met 2007 een bedrag van 700 miljoen euro uitgetrokken voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de reconstructie van gebieden met intensieve veehouderij. Het kabinet vindt dat in de periode 2008-2018 jaarlijks 250 miljoen euro extra nodig is voor natuur en landschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ministerraad