Expertgroep Droogte positief over inlaat zilt water

Het tijdelijk inlaten van zilt water om peilverlaging te voorkomen is een goede maatregel. Zo luidt het advies van de zogeheten Expertgroep Droogte met vertegenwoordigers van TNO, Alterra, LEI, GeoDelft, IVM, de Hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland & Schieland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen had eind augustus om advies gevraagd naar aanleiding van de discussies over de nut en noodzaak van het inlaten van zilt water in het westen van het land.

De risico’s van peilverlaging voor de stabiliteit van dijken, woningen en infrastructuur, zijn dusdanig ernstig dat peilverlaging geen verstandige keuze is, zo concludeert de groep experts in haar rapport.
Het rapport wijst ook duidelijk op het feit dat de negatieve effecten van het inlaten van zilt water pas optreden bij sterk verhoogde concentraties zilt water gedurende een langere periode. Dit is in de afgelopen periode niet aan de orde geweest. De schade van het inlaten van zilt water zal in dit geval marginaal zijn vergeleken met de risico’s en potentiële schade samenhangend met peilverlaging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Expertgroep Droogte positief over inlaat zilt water | Infrasite

Expertgroep Droogte positief over inlaat zilt water

Het tijdelijk inlaten van zilt water om peilverlaging te voorkomen is een goede maatregel. Zo luidt het advies van de zogeheten Expertgroep Droogte met vertegenwoordigers van TNO, Alterra, LEI, GeoDelft, IVM, de Hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland & Schieland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen had eind augustus om advies gevraagd naar aanleiding van de discussies over de nut en noodzaak van het inlaten van zilt water in het westen van het land.

De risico’s van peilverlaging voor de stabiliteit van dijken, woningen en infrastructuur, zijn dusdanig ernstig dat peilverlaging geen verstandige keuze is, zo concludeert de groep experts in haar rapport.
Het rapport wijst ook duidelijk op het feit dat de negatieve effecten van het inlaten van zilt water pas optreden bij sterk verhoogde concentraties zilt water gedurende een langere periode. Dit is in de afgelopen periode niet aan de orde geweest. De schade van het inlaten van zilt water zal in dit geval marginaal zijn vergeleken met de risico’s en potentiële schade samenhangend met peilverlaging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat