V&W: 785 conducteurs en controleurs in tram en metro

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 24 september 2003 27 miljoen euro voor conducteurs en controleurs in tram en metro verdeeld onder de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de vier randstedelijke kaderwetgebieden. Minister Peijs is van mening dat alle partijen daarmee een forse stap vooruit maken in het verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer, vooral daar waar de problemen het grootst zijn.

Met dit geld kunnen 785 mensen aan de slag of aan het werk blijven in de vier grootstedelijke gebieden. De bijdrage is structureel van aard en geldt al voor dit jaar.
Het geld voor de conducteurs en controleurs komt uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer dat door het kabinet is opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder lokale overheden en vervoerbedrijven. Eén van de belangrijkste acties hierin zijn de meerjarenplannen met streefcijfers die de overheden en de vervoerbedrijven opstellen.
De plannen van het Regionaal Orgaan Amsterdam, de stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden en het Bestuur Regio Utrecht zijn de eerste resultaten van deze gedegen aanpak. Op basis van deze meerjarenplannen krijgen de vier kaderwetgebieden de 27 miljoen euro. Verder is van belang dat de burger door de meerjarenplannen met streefcijfers inzicht krijgt in de resultaten van maatregelen.

De verdeling van middelen en het aantal conducteurs en controleurs ziet er als volgt uit:
– Amsterdam kan met een bijdrage van ruim 12 miljoen euro 316 mensen in dienst houden (voormalige ID-ers) en stelt 72 nieuwe mensen aan.
– In Rotterdam komen er 297 nieuwe mensen bij. Rotterdam krijgt ruim 8,9 miljoen euro. Dat bedrag zal vooral ingezet worden voor conducteurs op de tram.
– Den Haag krijgt ruim 5,7 miljoen voor 91 extra mensen.
– In Utrecht gaat het om 9 extra personen voor een bedrag van ruim drie ton.

Namens de kaderwetgebieden namen de wethouders Van der Horst van het ROA, Hulman van de stadsregio Rotterdam, Bruins van het stadsgewest Haaglanden en Van den Bergh van het BRU (ter vervanging van de heer Tchernoff) de beschikkingen in ontvangst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

V&W: 785 conducteurs en controleurs in tram en metro | Infrasite

V&W: 785 conducteurs en controleurs in tram en metro

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 24 september 2003 27 miljoen euro voor conducteurs en controleurs in tram en metro verdeeld onder de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de vier randstedelijke kaderwetgebieden. Minister Peijs is van mening dat alle partijen daarmee een forse stap vooruit maken in het verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer, vooral daar waar de problemen het grootst zijn.

Met dit geld kunnen 785 mensen aan de slag of aan het werk blijven in de vier grootstedelijke gebieden. De bijdrage is structureel van aard en geldt al voor dit jaar.
Het geld voor de conducteurs en controleurs komt uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer dat door het kabinet is opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder lokale overheden en vervoerbedrijven. Eén van de belangrijkste acties hierin zijn de meerjarenplannen met streefcijfers die de overheden en de vervoerbedrijven opstellen.
De plannen van het Regionaal Orgaan Amsterdam, de stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden en het Bestuur Regio Utrecht zijn de eerste resultaten van deze gedegen aanpak. Op basis van deze meerjarenplannen krijgen de vier kaderwetgebieden de 27 miljoen euro. Verder is van belang dat de burger door de meerjarenplannen met streefcijfers inzicht krijgt in de resultaten van maatregelen.

De verdeling van middelen en het aantal conducteurs en controleurs ziet er als volgt uit:
– Amsterdam kan met een bijdrage van ruim 12 miljoen euro 316 mensen in dienst houden (voormalige ID-ers) en stelt 72 nieuwe mensen aan.
– In Rotterdam komen er 297 nieuwe mensen bij. Rotterdam krijgt ruim 8,9 miljoen euro. Dat bedrag zal vooral ingezet worden voor conducteurs op de tram.
– Den Haag krijgt ruim 5,7 miljoen voor 91 extra mensen.
– In Utrecht gaat het om 9 extra personen voor een bedrag van ruim drie ton.

Namens de kaderwetgebieden namen de wethouders Van der Horst van het ROA, Hulman van de stadsregio Rotterdam, Bruins van het stadsgewest Haaglanden en Van den Bergh van het BRU (ter vervanging van de heer Tchernoff) de beschikkingen in ontvangst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat