Geld. Foto: iStock / darkojow
Rijksbegroting

4 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2023

Geld. Foto: iStock / darkojow

Het kabinet maakt in 2023 zo’n 4 miljard euro vrij voor het onderhoud aan infrastructuur. De helft daarvan gaat naar spoorwegen, 1,1 miljard is bestemd voor wegen en aan waterwegen wordt volgend jaar bijna 600 miljoen euro gespendeerd.

Op de hoofdwegen komt 1,1 miljard euro vrij voor onderhoud en vernieuwing, zo valt te lezen in de Rijksbegroting voor komend jaar. Ook gaat er 700 miljoen euro naar ontwikkeling, waarvan 500 miljoen naar de aanleg van wegen gaat. Bij dit laatste punt gaat er geld naar drie onderdelen: de veiligheid Rijks-N-wegen, het programma Veilige Bermen en het programma Meer Veilig.

1,4 miljard voor vaarwegen

Er gaat in 2023 592 miljoen euro naar onderhoud en vernieuwing van vaarwegen. Dat is 50 miljoen meer dan vorig jaar. In totaal is er in de begroting 1,4 miljard voor vaarwegen vrijgemaakt, ook voor onder meer exploitatie en ontwikkeling. Voor dat laatste aspect neemt het budget volgend jaar flink af van 379 naar 219 miljoen euro, zo meldt vakblad Schuttevaer.

Budgetten toereikend?

Het meeste geld dat beschikbaar is voor onderhoud van infrastructuur gaat ook in 2023 naar de spoorwegen in Nederland. In 2023 komt er 1,9 miljard euro vrij voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van het Nederlandse spoor, aldus vakblad SpoorPro. Het blijft wel de vraag hoe toereikend al deze budgetten zijn, want er wordt al jaren gesteld – niet in het laatst door de infrasector zelf – dat de opgave veel groter is dan wat er met de beschikbare gelden kan worden gedaan.

Auteur: Vincent Krabbendam

4 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2023 | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow
Rijksbegroting

4 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2023

Geld. Foto: iStock / darkojow

Het kabinet maakt in 2023 zo’n 4 miljard euro vrij voor het onderhoud aan infrastructuur. De helft daarvan gaat naar spoorwegen, 1,1 miljard is bestemd voor wegen en aan waterwegen wordt volgend jaar bijna 600 miljoen euro gespendeerd.

Op de hoofdwegen komt 1,1 miljard euro vrij voor onderhoud en vernieuwing, zo valt te lezen in de Rijksbegroting voor komend jaar. Ook gaat er 700 miljoen euro naar ontwikkeling, waarvan 500 miljoen naar de aanleg van wegen gaat. Bij dit laatste punt gaat er geld naar drie onderdelen: de veiligheid Rijks-N-wegen, het programma Veilige Bermen en het programma Meer Veilig.

1,4 miljard voor vaarwegen

Er gaat in 2023 592 miljoen euro naar onderhoud en vernieuwing van vaarwegen. Dat is 50 miljoen meer dan vorig jaar. In totaal is er in de begroting 1,4 miljard voor vaarwegen vrijgemaakt, ook voor onder meer exploitatie en ontwikkeling. Voor dat laatste aspect neemt het budget volgend jaar flink af van 379 naar 219 miljoen euro, zo meldt vakblad Schuttevaer.

Budgetten toereikend?

Het meeste geld dat beschikbaar is voor onderhoud van infrastructuur gaat ook in 2023 naar de spoorwegen in Nederland. In 2023 komt er 1,9 miljard euro vrij voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van het Nederlandse spoor, aldus vakblad SpoorPro. Het blijft wel de vraag hoe toereikend al deze budgetten zijn, want er wordt al jaren gesteld – niet in het laatst door de infrasector zelf – dat de opgave veel groter is dan wat er met de beschikbare gelden kan worden gedaan.

Auteur: Vincent Krabbendam