Crisis- en herstelwet verlengd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan.

Door het verlengen van de looptijd van de Chw kan de praktijk langer profiteren van de mogelijkheden die de wet biedt voor een betere besluitvorming over en snellere uitvoering van projecten. Gelijktijdig met de verlenging van de Chw is een aantal quick wins ingevoerd. Het gaat daarbij onder meer om:

  • het bekorten van de procedureduur voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan van 26 naar 8 weken;
  • het verlengen van de termijn van de tijdelijke afwijking van 5 naar 10 jaar;
  • het verbreden van het toepassingsbereik van de regeling voor houdbaarheid van onderzoeksgegevens tot minimaal 2 jaar.

Achtergrond

De Crisis- en herstelwet dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)