Werkzaamheden N31 Leeuwarden – Drachten (de Waldwei)

Verkeershinder N31 Wâldwei Drachten – Leeuwarden Traject Ureterp-Nijtap

Garyp – Vrijdag 12 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur wordt de geleiderail hersteld ter hoogte van kilometrering 73.4 op het traject Ureterp-Nijtap. Het verkeer wordt over een afstand van circa 100 meter over één rijstrook geleid. Er geldt tijdelijk een maximum snelheid van 70 kilometer per uur. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

Inhoud van het project N31

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden eind 2007, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)