Monteurs realiseren aansluiting. Foto: Alliande

Alliander haalt 600 miljoen euro op voor versterken elektriciteitsnet

Foto: beeldbankd Alliander

De aandeelhouders van Alliander steken 600 miljoen euro extra in het bedrijf. Dat geld wordt gebruikt om het elektriciteitsnet uit te breiden en te versterken. 

“Die uitbreiding is hard nodig”, schrijft Alliander in een toelichting. “Want door de energietransitie, economische groei en woningbouwplannen is er steeds meer vraag naar elektriciteit. Al deze ontwikkelingen vragen dan ook om miljardeninvesteringen in het elektriciteitsnet. Met de deelname leveren de aandeelhouders een belangrijke bijdrage aan het energienet van de toekomst.”

Het geld komt van 70 van de 76 aandeelhouders, die samen 99,5 procent van de aandelen in Alliander bezitten. Tot het bedrijf behoren netbeheerder Liander en Qirion, dat energie-infrastructuren ontwikkelt. Alliander benadrukt dat het een financieel gezonde positie heeft, maar dat er zoals gezegd miljarden euro’s extra nodig zijn om de uitdagingen van de komende jaren en decennia het hoofd te bieden. De investering van 600 miljoen euro is daarbij een enorme impuls, maar er is meer nodig. Alliander houdt daarbij de eigen organisatie goed tegen het licht. Ook vindt er overleg plaats tussen netbeheerder en de Rijksoverheid over de (financiële) rol van die laatste binnen dit thema.

Aansluiten en terugleveren kan niet altijd

Het bedrijf hoopt hiermee een eerste stap te zetten in het oplossen van de krapte en congestie op het elekriciteitsnet. Nieuwe aansluitingen zijn niet altijd mogelijk, net als het terugleveren van stroom uit zon en wind. “Om aan de vraag naar elektrisch vermogen te voldoen, moet Alliander de komende jaren meer dan 1 miljard euro per jaar investeren. Daarom is het voor behoud van een gezonde financiële positie noodzakelijk het eigen vermogen te versterken. Dat gebeurt nu met het geld dat aandeelhouders beschikbaar stellen. Het netwerkbedrijf blijft hiermee in staat om haar investeringen tegen acceptabele kosten te financieren.”

Lees ook onze andere verhalen over energie-infrastructuur, zoals:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.