Rondweg Oost Veenendaal N233. Foto: Provincie Utrecht

Kun je huizen verwarmen met warmte uit asfalt?

Foto: nieuwsbericht Provincie Utrecht

Het asfalt van de N233 gaat in de toekomst mogelijk duizenden woningen in Veenendaal helpen verwarmen. De aanstaande reconstructie van de weg biedt een uitgelezen kans om van de weg een warmtebron te maken, aldus de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht. Zij gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en kostenplaatjes zijn voor dit plan.

De provinciale rondweg Oost-Veenendaal N233 wordt tussen 2023 en 2027 stevig aangepakt. Over een lengte van 3,5 kilometer vindt er dan een reconstructie plaats. Er komen twee keer twee rijstroken en er wordt een kruispunt verdiept aangelegd. Twee andere kruispunten worden aangepast. Het op de schop nemen van de weg opent ook deuren naar alternatieve opwekking van energie, legt de provincie Utrecht uit.

Zonnepanelen in bermen en schermen

“Uit onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau blijkt het technisch realiseerbaar en financieel mogelijk haalbaar om bij de reconstructie van de N233, die al voorzien was, warmte uit het asfalt te halen en te gebruiken. In de bermen en geluidsschermen kunnen zonnepanelen verwerkt worden voor de opwek van duurzame elektriciteit en eventueel ook warmte.” Die warmte kan dan worden aangewend voor duizenden huizen in het gebied langs de weg, die voor een deel nog gebouwd moeten worden.

De technieken die daarvoor gebruikt moeten worden, bestaan al wel maar worden nog niet op grote schaal toegepast. Of dat in Veenendaal gaat gebeuren, hangt daarom af van de uitkomsten van onderzoek. Dat moet uitwijzen of de warmte van het asfalt inderdaad bruikbaar is en wie het voor welke prijs kan afnemen en verdelen. Ook de kosten voor het aanleggen van een geïntegreerd energiesysteem worden onderzocht, net als de consequenties voor onderhoud en beheer van de weg als zo’n systeem er inderdaad komt.

Kosten: 15 tot 20 miljoen euro

Gratis is het halen en gebruiken van warmte uit asfalt uiteraard niet. Het onderzoek verkent daarom ook of er subsidies bestaan om de kosten te drukken. Die worden op dit moment ingeschat op 15 tot 20 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek worden uiterlijk in 2023 verwacht. Zijn deze positief, dan volgt er een financieringsvoorstel dat aan de Provinciale Staten van Utrecht wordt voorgelegd. Er is al wel een bedrag van 250.000 euro gereserveerd. Dat wordt gebruikt voor een gedetailleerd ontwerp voor de weg waar het gewenste energiesysteem onderdeel van is.

Lees ook onze andere artikelen over weginfrastructuur:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.