Zonnepark Breda

Akkoord biedt meer ruimte voor zonnestroom

Foto: Yvonne Ton

Netbeheerders en de zonne-energiesector gaan samenwerken om de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te benutten. In het convenant Zon Betaalbaar op het Net hebben Netbeheer Nederland en Holland Solar hierover afspraken gemaakt. Het convenant moet eraan bijdragen dat zonnestroom het net minder belast. Ook gaan de convenantpartners zich inzetten om ruimtelijke procedures voor netverzwaringen te versnellen.

Afstemming tussen beide partijen is nodig vanwege de sterke groei van het aantal grote zonneparken de afgelopen jaren. In 2019 ging het om een toename van 2.265 MW aan zonne-energie, grofweg zo’n 7,5 miljoen zonnepanelen. Hoewel de netbeheerders investeren in extra capaciteit kost het enige tijd voordat netverzwaring gerealiseerd is. In de tussentijd moet de zonneparken soms lang wachten tot ze aangesloten kunnen worden.

In het convenant dragen de netbeheerder en de marktpartijen uit de zonne-energiesector oplossingen aan om die wachttijd te beperken door het net slimmer te gebruiken. Een van de afspraken is bijvoorbeeld dat zoninstallaties voortaan worden aangesloten op 70 procent van het paneelvermogen. Volgens de netbeheerders kan dat prima omdat een productiepiek van meer dan 70 procent jaarlijks maar 3 procent van de tijd voorkomt. Met de vrijkomende ruimte kunnen andere projecten aangesloten worden.

Knelpunten in het net

Een andere afspraak is dat de leden van Holland Solar toezeggen dat de exploitatietermijn van hun projecten minimaal twintig jaar bedraagt. Op die manier zijn de investeringen die de netbeheerders moeten doen gerechtvaardigd. Daarnaast gaan de netbeheerders de markt beter informeren over knelpunten in het net, zodat ze gezamenlijk kunnen zoeken naar de beste oplossing. In de toekomst willen de convenantpartners verdere afspraken maken om lokale overbelasting te voorkomen.

Initiatiefnemer van het convenant is Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Ook netbeheerders TenneT, Liander, Stedin en Exexis waren nauw betrokken bij de totstandkoming. De overeenkomst is aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Ed Nijpels, voorzitter van het Voorgangsoverleg Klimaatakkoord.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite