Ontpoldering Noordwaard biesbosch noord-brabant
Vergunningsverlening op slot

Zuid-Holland bouwt door terwijl Brabant op rem trapt

De ontpoldering van de Noordwaard in de Biesbosch, een van de natuurgebieden die volgens de provincie met de bouwstop wordt beschermd (2015). Rijkswaterstaat

Noord-Brabant verleent geen vergunningen meer voor bouwprojecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. Veel grond- en wegwerkzaamheden zijn voorlopig van de baan. De vraag rijst of andere Nederlandse provincies het voorbeeld volgen. Zij moeten dezelfde ‘natuurdoelanalyses’ uitvoeren waarop de stopzet in Brabant is gebaseerd. Wat kunnen we verwachten van Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Gelderland?

Elke Nederlandse provincie met Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen door de Rijksoverheid is verplicht om de gebieden te analyseren. De uitkomst van de analyses in Brabant noodzaakte de provincie om op de rem te trappen. Bouwprojecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden krijgen geen vergunningen meer.

“Een groot aantal provincies kampt met dit probleem”, waarschuwde Brabant in de aankondiging van de stopzet. Dat is niet onwaar, maar het feit dat veel provincies met vervuiling worstelen betekent niet dat alle provincies op de rem trappen. In Gelderland, Friesland en Overijssel wordt nog aan de analyses gewerkt. Totdat de resultaten binnen zijn verwachten we geen definitieve uitspraken over de gevolgen.

Naast Brabant is Zuid-Holland een van de eerste provincies die alle natuurdoelanalyses heeft laten opstellen. Hier werd niet gekozen voor een volledige vergunningsstop. De voorwaarden voor bouwprojecten met stikstofeffecten zijn strikter, maar niets is onmogelijk. “We hechten eraan om aanvragen op hun specifieke inhoud en omstandigheden te beoordelen”, stelt de provincie volgens Trouw.

Natuurdoelanalyses

Wijzen de natuurdoelanalyses van een provincie uit dat de natuur snel verslechtert, dan is de provincie wettelijk verplicht om maatregelen te treffen. In ernstige gevallen krijgen bouwers geen of weinig vergunningen meer. De analyses in Brabant suggereren dat de regionale vervuiling boven de Europese norm ligt. Als gevolg kunnen bouwers niet meer compenseren met stikstofrechten, want volgens de wet mag ingekochte stikstofruimte alleen nog maar naar natuurherstel gaan.

“De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging”, meldde de provincie vorige week. “Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Zuid-Holland bouwt door terwijl Brabant op rem trapt | Infrasite
Ontpoldering Noordwaard biesbosch noord-brabant
Vergunningsverlening op slot

Zuid-Holland bouwt door terwijl Brabant op rem trapt

De ontpoldering van de Noordwaard in de Biesbosch, een van de natuurgebieden die volgens de provincie met de bouwstop wordt beschermd (2015). Rijkswaterstaat

Noord-Brabant verleent geen vergunningen meer voor bouwprojecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. Veel grond- en wegwerkzaamheden zijn voorlopig van de baan. De vraag rijst of andere Nederlandse provincies het voorbeeld volgen. Zij moeten dezelfde ‘natuurdoelanalyses’ uitvoeren waarop de stopzet in Brabant is gebaseerd. Wat kunnen we verwachten van Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Gelderland?

Elke Nederlandse provincie met Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen door de Rijksoverheid is verplicht om de gebieden te analyseren. De uitkomst van de analyses in Brabant noodzaakte de provincie om op de rem te trappen. Bouwprojecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden krijgen geen vergunningen meer.

“Een groot aantal provincies kampt met dit probleem”, waarschuwde Brabant in de aankondiging van de stopzet. Dat is niet onwaar, maar het feit dat veel provincies met vervuiling worstelen betekent niet dat alle provincies op de rem trappen. In Gelderland, Friesland en Overijssel wordt nog aan de analyses gewerkt. Totdat de resultaten binnen zijn verwachten we geen definitieve uitspraken over de gevolgen.

Naast Brabant is Zuid-Holland een van de eerste provincies die alle natuurdoelanalyses heeft laten opstellen. Hier werd niet gekozen voor een volledige vergunningsstop. De voorwaarden voor bouwprojecten met stikstofeffecten zijn strikter, maar niets is onmogelijk. “We hechten eraan om aanvragen op hun specifieke inhoud en omstandigheden te beoordelen”, stelt de provincie volgens Trouw.

Natuurdoelanalyses

Wijzen de natuurdoelanalyses van een provincie uit dat de natuur snel verslechtert, dan is de provincie wettelijk verplicht om maatregelen te treffen. In ernstige gevallen krijgen bouwers geen of weinig vergunningen meer. De analyses in Brabant suggereren dat de regionale vervuiling boven de Europese norm ligt. Als gevolg kunnen bouwers niet meer compenseren met stikstofrechten, want volgens de wet mag ingekochte stikstofruimte alleen nog maar naar natuurherstel gaan.

“De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging”, meldde de provincie vorige week. “Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.