UITVOERING LOOPT ACHTER

Gelderland wil meer vaart maken met wind en zon

Windturbine opbouwen provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil meer vaart maken met de plannen voor wind- en zonneenergie. Bovendien moet de nadruk meer komen te liggen op wind. De plannen voor windturbines en zonnevelden die nu in de Regionale Energiestrategieën (RES) staan, moeten zo snel mogelijk leiden tot concrete projecten.

Dit zijn de belangrijkste conclusies op basis van een tussenrapportage van de plannen van de provincie met betrekking tot duurzame energie. Op dit moment is ongeveer 20% van het totale doel van 6,5 Terawattuur (TWh) gerealiseerd. Aan 25% wordt gewerkt en 55% is ambitie.

Zonnevelden

In de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 staat per regio beschreven welke gebieden geschikt zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie. Afgelopen jaar zijn er minder nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie op land gestart dan gepland. Om de doelstelling te halen moeten alle vergunningen voor windparken en zonnevelden vóór 1 januari 2025 zijn afgegeven.

Belangrijke oorzaken voor de vertraging zijn capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet en het ontbreken van een landelijk normenkader voor windturbines, zeggen de schrijvers van de tussenrapportage. Ook speelden het formatieproces van gemeenten (na de verkiezingen) een rol. Op de Veluwe speelde de bescherming van het leefgebied van de wespendief, waardoor het moeilijk was om daar geschikte locaties voor windturbines te vinden. Verder is te lezen dat direct omwonende en gemeenteraden de voortgang belemmerden.

Lees ook:

Plannen voor windturbines ter inzage

Drie bedrijven bundelen expertise

Auteur: Redactie

Gelderland wil meer vaart maken met wind en zon | Infrasite
UITVOERING LOOPT ACHTER

Gelderland wil meer vaart maken met wind en zon

Windturbine opbouwen provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil meer vaart maken met de plannen voor wind- en zonneenergie. Bovendien moet de nadruk meer komen te liggen op wind. De plannen voor windturbines en zonnevelden die nu in de Regionale Energiestrategieën (RES) staan, moeten zo snel mogelijk leiden tot concrete projecten.

Dit zijn de belangrijkste conclusies op basis van een tussenrapportage van de plannen van de provincie met betrekking tot duurzame energie. Op dit moment is ongeveer 20% van het totale doel van 6,5 Terawattuur (TWh) gerealiseerd. Aan 25% wordt gewerkt en 55% is ambitie.

Zonnevelden

In de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 staat per regio beschreven welke gebieden geschikt zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie. Afgelopen jaar zijn er minder nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie op land gestart dan gepland. Om de doelstelling te halen moeten alle vergunningen voor windparken en zonnevelden vóór 1 januari 2025 zijn afgegeven.

Belangrijke oorzaken voor de vertraging zijn capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet en het ontbreken van een landelijk normenkader voor windturbines, zeggen de schrijvers van de tussenrapportage. Ook speelden het formatieproces van gemeenten (na de verkiezingen) een rol. Op de Veluwe speelde de bescherming van het leefgebied van de wespendief, waardoor het moeilijk was om daar geschikte locaties voor windturbines te vinden. Verder is te lezen dat direct omwonende en gemeenteraden de voortgang belemmerden.

Lees ook:

Plannen voor windturbines ter inzage

Drie bedrijven bundelen expertise

Auteur: Redactie