De Hamer Beton Riolering. Foto: Betonhuis

Game als aanjager gesprek over beton en duurzaamheid

Foto: Betonhuis via Cindy Vissering

Er is veel mogelijk in duurzamer bouwen met beton, maar dan moeten alle betrokken partijen elkaar wel vinden, verstaan en samenwerken. Brancheorganisatie en kennisplatform Betonhuis wil dat proces in gang zetten door mensen uit te nodigen om de Betongame te spelen.

In 2030 de CO2-uitstoot van de beton- en cementindustrie met 60 procent terugdringen ten opzichte van 1990: dat is in principe goed mogelijk. Net als eveneens in 2030 al het circulair gesloopte beton hergebruiken in nieuwe producten. Dat rekenden vertegenwoordigers van de industrie en bouw samen met opdrachtgevers en ketenpartners met elkaar uit binnen het Betonakkoord. Maar om het ook echt voor elkaar te krijgen, zullen ze meer met elkaar moeten samenwerken. Dat zal niet vanzelf gebeuren, dus met een initiatief als de Betongame wil het Betonhuis een aanjagende rol spelen.

Weetjes, feiten en houding

De organisatie spreekt zelf van een “gamified leerplatform”, ofwel leren door een spel te spelen. Er zijn vijf minigames, elk met hun eigen perspectief: opdrachtgevers, architecten, aannemers, betonleveranciers en cementleveranciers. “In de game komen de kwesties met duurzaamheid en beton aan bod waar deze groepen mee te maken hebben”, legt Cindy Vissering van Betonhuis uit. “Dat komt met vragen over weetjes en feiten aan de orde, maar er worden ook vragen gesteld over de houding die mensen zelf ten opzichte van duurzaamheid hebben.”

Niet alle vragen over dat thema zijn immers met ja of nee te beantwoorden en je kan erover van mening verschillen, vervolgt Vissering. “Zaken als achtergrondkennis, werkzaamheden en focus spelen mee in de keuzes die je maakt en in het duurzaamheidsperspectief dat je hebt. Het spelen van de game laat je kennismaken met die perspectieven van anderen. De winnaars gaan bovendien mee met een ballonvaart waarbij ze met elkaar in gesprek kunnen. En we willen de game opvolgen met een webinar waar dat nog uitgebreider kan gebeuren.”

Meer gespeeld dan verwacht

Binnen bedrijven en organisaties kunnen mensen ook als team meedoen. Zo’n team kan ook bestaan uit mensen die in een projectteam samenwerken. De game geeft dan de aanzet om met elkaar over duurzaamheid binnen dat project te praten. Cindy Vissering geeft aan dat de Betongame veel wordt gespeeld, meer dan vooraf werd verwacht. De goede scores laten volgens haar bovendien zien dat de spelers over bouwkundige kennis beschikken en dus dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. De game kan nog de hele maand oktober worden gespeeld, waarbij de winnaars dus kans maken op een ballonvaart.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Game als aanjager gesprek over beton en duurzaamheid | Infrasite
De Hamer Beton Riolering. Foto: Betonhuis

Game als aanjager gesprek over beton en duurzaamheid

Foto: Betonhuis via Cindy Vissering

Er is veel mogelijk in duurzamer bouwen met beton, maar dan moeten alle betrokken partijen elkaar wel vinden, verstaan en samenwerken. Brancheorganisatie en kennisplatform Betonhuis wil dat proces in gang zetten door mensen uit te nodigen om de Betongame te spelen.

In 2030 de CO2-uitstoot van de beton- en cementindustrie met 60 procent terugdringen ten opzichte van 1990: dat is in principe goed mogelijk. Net als eveneens in 2030 al het circulair gesloopte beton hergebruiken in nieuwe producten. Dat rekenden vertegenwoordigers van de industrie en bouw samen met opdrachtgevers en ketenpartners met elkaar uit binnen het Betonakkoord. Maar om het ook echt voor elkaar te krijgen, zullen ze meer met elkaar moeten samenwerken. Dat zal niet vanzelf gebeuren, dus met een initiatief als de Betongame wil het Betonhuis een aanjagende rol spelen.

Weetjes, feiten en houding

De organisatie spreekt zelf van een “gamified leerplatform”, ofwel leren door een spel te spelen. Er zijn vijf minigames, elk met hun eigen perspectief: opdrachtgevers, architecten, aannemers, betonleveranciers en cementleveranciers. “In de game komen de kwesties met duurzaamheid en beton aan bod waar deze groepen mee te maken hebben”, legt Cindy Vissering van Betonhuis uit. “Dat komt met vragen over weetjes en feiten aan de orde, maar er worden ook vragen gesteld over de houding die mensen zelf ten opzichte van duurzaamheid hebben.”

Niet alle vragen over dat thema zijn immers met ja of nee te beantwoorden en je kan erover van mening verschillen, vervolgt Vissering. “Zaken als achtergrondkennis, werkzaamheden en focus spelen mee in de keuzes die je maakt en in het duurzaamheidsperspectief dat je hebt. Het spelen van de game laat je kennismaken met die perspectieven van anderen. De winnaars gaan bovendien mee met een ballonvaart waarbij ze met elkaar in gesprek kunnen. En we willen de game opvolgen met een webinar waar dat nog uitgebreider kan gebeuren.”

Meer gespeeld dan verwacht

Binnen bedrijven en organisaties kunnen mensen ook als team meedoen. Zo’n team kan ook bestaan uit mensen die in een projectteam samenwerken. De game geeft dan de aanzet om met elkaar over duurzaamheid binnen dat project te praten. Cindy Vissering geeft aan dat de Betongame veel wordt gespeeld, meer dan vooraf werd verwacht. De goede scores laten volgens haar bovendien zien dat de spelers over bouwkundige kennis beschikken en dus dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. De game kan nog de hele maand oktober worden gespeeld, waarbij de winnaars dus kans maken op een ballonvaart.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam