Brand story

CO2 verminderen door slimmer om te gaan met brandstof

Opdrachtgevers van infraprojecten geven steeds vaker de de voorkeur aan uitstootvermindering. Aannemers die verduurzamen maken meer kans bij opdrachten en worden aantrekkelijker voor klanten. De uitdaging is kostenbeheersing, want duurzaamheid heeft een prijs. Elektrisch materieel en duurzame brandstoffen zijn relatief duur. Dit betekent niet dat verduurzaming is weggelegd voor bedrijven met de diepste zakken. Iedereen kan brandstofgebruik optimaliseren. Een kritische blik op jouw CO2-reductiedoelstelling is een goed begin.

Naarmate aanbestedingen groener worden zijn duurzame bedrijven aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Tegelijkertijd worden organisaties kritischer over de partijen waarmee ze samenwerken. Veel bedrijven rekenen de uitstoot van toeleveranciers en partners mee in hun totale uitstootcijfers. Dergelijke uitstoot staat bekend als ‘Scope 3’.

Het loont om met duurzame bedrijven samen te werken, want zo blijft de Scope 3-uitstoot laag. Grootbedrijven investeren niet voor niets fors in initiatieven als elektrificering en hergebruik. Dergelijke initiatieven vergroten de kans op zowel opdrachten als samenwerkingen.

Niet iedereen heeft investeringsruimte voor maatregelen als de inzet van duurzame brandstoffen of elektrificering. Voor sommigen is de technologie (nog) niet ver genoeg. Dit betekent niet dat je geen opties hebt. Ook met kleine stapjes kom je een heel eind. Dat bewijst Gulf in de praktijk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Gulf staat bekend als leverancier van brandstoffen en smeermiddelen, maar heeft daarnaast nog een brede mix aan duurzame energiesoorten. Bedrijven die brandstoffen verbruiken kunnen aankloppen voor hulp bij verduurzaming. In drie stappen helpt Gulf bij het bepalen, realiseren en monitoren van een duurzaamheidsdoelstelling.

Bij de eerste stap wordt gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstelling bepaalt. Dit kan op basis van de totale uitstoot of op basis van reductie per liter. Gulf weegt de economische en commerciële haalbaarheid van de doelstelling mee. Je hebt kennis nodig om kosteneffectieve keuzes te maken – en wat brandstoffen betreft weet Gulf van de hoed en de rand.

De tweede stap is de realisatie van de doelstelling. Gulf levert de brandstoffen die tijdens de eerste stap zijn bepaald. Bijvoorbeeld Gulf Diesel Green, GoodFuels HVO, groene waterstof en laadoplossingen. De beste keuze en gebruiksvorm verschilt per situatie. Die afweging kan je natuurlijk ook zelf maken, maar dat kost tijd. Hulp is geen overbodige luxe.

De laatste en derde stap is monitoring. Jouw CO2-prestaties worden automatisch gemonitord. Dit proces vindt plaats in Gulf Online, een online klantenportal. Gebruikers kunnen altijd en overal uitstootcijfers inzien en brandstoffen bestellen.

Wegenbouwbedrijf Freesmij ging in 2021 met het CO2-reductieprogramma aan de slag. De doelstelling? 13 procent minder CO2-uitstoot in het wagenpark. Inmiddels is de organisatie goed op weg. “Onze CO2-reductiedoelstelling wordt gemonitord en continu met ons gedeeld”, vertelt directeur Henk Vreeswijk. “Het is een gezamenlijk doel geworden. Nu hebben we grip op onze vooruitgang.”

Scope 1 en Scope 3

Met het programma probeert Gulf meerdere uitstootvormen te verminderen. Scope 1-uitstoot, oftewel de eigen uitstoot van een bedrijf, staat centraal. Daarnaast denkt Gulf mee over Scope 3-uitstoot, oftewel de uitstoot van partners en leveranciers. De organisatie is immers leverancier. Door zelf te verduurzamen kan Gulf de Scope 3-uitstoot van klanten terugdringen.

Onderaan de streep is het CO2-reductieprogramma een mooi voorbeeld van samenwerking tussen leverancier en afnemer. Dat laatste wordt steeds belangrijker, want met Scope 3 weegt de uitstoot van de volledige keten zwaarder en zwaarder mee.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

CO2 verminderen door slimmer om te gaan met brandstof | Infrasite
Brand story

CO2 verminderen door slimmer om te gaan met brandstof

Opdrachtgevers van infraprojecten geven steeds vaker de de voorkeur aan uitstootvermindering. Aannemers die verduurzamen maken meer kans bij opdrachten en worden aantrekkelijker voor klanten. De uitdaging is kostenbeheersing, want duurzaamheid heeft een prijs. Elektrisch materieel en duurzame brandstoffen zijn relatief duur. Dit betekent niet dat verduurzaming is weggelegd voor bedrijven met de diepste zakken. Iedereen kan brandstofgebruik optimaliseren. Een kritische blik op jouw CO2-reductiedoelstelling is een goed begin.

Naarmate aanbestedingen groener worden zijn duurzame bedrijven aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Tegelijkertijd worden organisaties kritischer over de partijen waarmee ze samenwerken. Veel bedrijven rekenen de uitstoot van toeleveranciers en partners mee in hun totale uitstootcijfers. Dergelijke uitstoot staat bekend als ‘Scope 3’.

Het loont om met duurzame bedrijven samen te werken, want zo blijft de Scope 3-uitstoot laag. Grootbedrijven investeren niet voor niets fors in initiatieven als elektrificering en hergebruik. Dergelijke initiatieven vergroten de kans op zowel opdrachten als samenwerkingen.

Niet iedereen heeft investeringsruimte voor maatregelen als de inzet van duurzame brandstoffen of elektrificering. Voor sommigen is de technologie (nog) niet ver genoeg. Dit betekent niet dat je geen opties hebt. Ook met kleine stapjes kom je een heel eind. Dat bewijst Gulf in de praktijk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Gulf staat bekend als leverancier van brandstoffen en smeermiddelen, maar heeft daarnaast nog een brede mix aan duurzame energiesoorten. Bedrijven die brandstoffen verbruiken kunnen aankloppen voor hulp bij verduurzaming. In drie stappen helpt Gulf bij het bepalen, realiseren en monitoren van een duurzaamheidsdoelstelling.

Bij de eerste stap wordt gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstelling bepaalt. Dit kan op basis van de totale uitstoot of op basis van reductie per liter. Gulf weegt de economische en commerciële haalbaarheid van de doelstelling mee. Je hebt kennis nodig om kosteneffectieve keuzes te maken – en wat brandstoffen betreft weet Gulf van de hoed en de rand.

De tweede stap is de realisatie van de doelstelling. Gulf levert de brandstoffen die tijdens de eerste stap zijn bepaald. Bijvoorbeeld Gulf Diesel Green, GoodFuels HVO, groene waterstof en laadoplossingen. De beste keuze en gebruiksvorm verschilt per situatie. Die afweging kan je natuurlijk ook zelf maken, maar dat kost tijd. Hulp is geen overbodige luxe.

De laatste en derde stap is monitoring. Jouw CO2-prestaties worden automatisch gemonitord. Dit proces vindt plaats in Gulf Online, een online klantenportal. Gebruikers kunnen altijd en overal uitstootcijfers inzien en brandstoffen bestellen.

Wegenbouwbedrijf Freesmij ging in 2021 met het CO2-reductieprogramma aan de slag. De doelstelling? 13 procent minder CO2-uitstoot in het wagenpark. Inmiddels is de organisatie goed op weg. “Onze CO2-reductiedoelstelling wordt gemonitord en continu met ons gedeeld”, vertelt directeur Henk Vreeswijk. “Het is een gezamenlijk doel geworden. Nu hebben we grip op onze vooruitgang.”

Scope 1 en Scope 3

Met het programma probeert Gulf meerdere uitstootvormen te verminderen. Scope 1-uitstoot, oftewel de eigen uitstoot van een bedrijf, staat centraal. Daarnaast denkt Gulf mee over Scope 3-uitstoot, oftewel de uitstoot van partners en leveranciers. De organisatie is immers leverancier. Door zelf te verduurzamen kan Gulf de Scope 3-uitstoot van klanten terugdringen.

Onderaan de streep is het CO2-reductieprogramma een mooi voorbeeld van samenwerking tussen leverancier en afnemer. Dat laatste wordt steeds belangrijker, want met Scope 3 weegt de uitstoot van de volledige keten zwaarder en zwaarder mee.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.