OPLOSSING WONINGTEKORT

Bouwers en corporaties: 10.000 woningen voor vluchtelingen en ‘spoedzoekers’

Woningcorporaties en een groep bouwbedrijven kunnen binnen een jaar 10.000 tijdelijke woningen neerzetten voor vluchtelingen en andere ‘spoedzoekers’. Voorwaarde is dat de overheid grond beschikbaar stelt en financieel bijspringt. Dat schrijven de corporaties en bouwers in een aanbod aan woonminister Hugo de Jonge.

De minister zoekt al langer naar manieren om snel extra huisvesting te regelen voor bijvoorbeeld ontheemde Oekraïners die hun toevlucht zoeken in Nederland. Daarnaast zijn er ook nog andere vluchtelingen en ‘spoedzoekers’. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn en een dak boven hun hoofd zoeken.

Het vinden van tijdelijke woningen is erg lastig doordat over de gehele linie sprake is van een groot tekort. Daarnaast is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de laatste weken veel in het nieuws vanwege een tekort aan bedden, waardoor mensen soms op stoelen of in tenten moeten slapen. Een groot probleem bij het aanmeldcentrum is dat vluchtelingen er niet weg kunnen wegens een gebrek aan huisvesting.

‘Te veel op elkaar wachten’
Volgens corporatiekoepel Aedes en bouwbedrijven als Barli, Dura Vermeer en Startblock wordt nu te veel op elkaar gewacht. “De huisvester bestelt pas bij de bouwer als hij een locatie heeft. Maar locaties zijn er niet snel en wachten vaak weer op beleid van hogerhand en soms juist weer op concrete bouwplannen.”

De partijen denken dat dit veel sneller kan als ze maar medewerking krijgen van alle overheden. Dat betekent dat  geschikte locaties toegewezen zouden moeten worden zonder langdurige vergunningentrajecten. Ook zouden nutsvoorzieningen snel aangesloten moeten worden en de overheid zou kunnen helpen met bijvoorbeeld garantieregelingen voor locaties of voor het dekken van financiële risico’s. “Wij zijn ervan overtuigd dat de beelden uit Ter Apel dan verleden tijd kunnen zijn en we vluchtelingen, uit Oekraïne en elders, en ‘spoedzoekers’ snel en menswaardig kunnen huisvesten. Wij gaan graag met u in gesprek over ons aanbod”, staat in de brief.

Auteur: Jacques Geluk

Bouwers en corporaties: 10.000 woningen voor vluchtelingen en ‘spoedzoekers’ | Infrasite
OPLOSSING WONINGTEKORT

Bouwers en corporaties: 10.000 woningen voor vluchtelingen en ‘spoedzoekers’

Woningcorporaties en een groep bouwbedrijven kunnen binnen een jaar 10.000 tijdelijke woningen neerzetten voor vluchtelingen en andere ‘spoedzoekers’. Voorwaarde is dat de overheid grond beschikbaar stelt en financieel bijspringt. Dat schrijven de corporaties en bouwers in een aanbod aan woonminister Hugo de Jonge.

De minister zoekt al langer naar manieren om snel extra huisvesting te regelen voor bijvoorbeeld ontheemde Oekraïners die hun toevlucht zoeken in Nederland. Daarnaast zijn er ook nog andere vluchtelingen en ‘spoedzoekers’. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn en een dak boven hun hoofd zoeken.

Het vinden van tijdelijke woningen is erg lastig doordat over de gehele linie sprake is van een groot tekort. Daarnaast is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de laatste weken veel in het nieuws vanwege een tekort aan bedden, waardoor mensen soms op stoelen of in tenten moeten slapen. Een groot probleem bij het aanmeldcentrum is dat vluchtelingen er niet weg kunnen wegens een gebrek aan huisvesting.

‘Te veel op elkaar wachten’
Volgens corporatiekoepel Aedes en bouwbedrijven als Barli, Dura Vermeer en Startblock wordt nu te veel op elkaar gewacht. “De huisvester bestelt pas bij de bouwer als hij een locatie heeft. Maar locaties zijn er niet snel en wachten vaak weer op beleid van hogerhand en soms juist weer op concrete bouwplannen.”

De partijen denken dat dit veel sneller kan als ze maar medewerking krijgen van alle overheden. Dat betekent dat  geschikte locaties toegewezen zouden moeten worden zonder langdurige vergunningentrajecten. Ook zouden nutsvoorzieningen snel aangesloten moeten worden en de overheid zou kunnen helpen met bijvoorbeeld garantieregelingen voor locaties of voor het dekken van financiële risico’s. “Wij zijn ervan overtuigd dat de beelden uit Ter Apel dan verleden tijd kunnen zijn en we vluchtelingen, uit Oekraïne en elders, en ‘spoedzoekers’ snel en menswaardig kunnen huisvesten. Wij gaan graag met u in gesprek over ons aanbod”, staat in de brief.

Auteur: Jacques Geluk