Nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten brandveiligheid

Tijdens de jaarlijkse studiedag van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwe editie van de uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ gepresenteerd. De uitgave is een hulpmiddel bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De alweer elfde editie van de uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is door Marcel Koene namens het projectteam van de uitgave uitgereikt aan Rob Brons van Brandweer Nederland en Joric Witlox. De editie 2016/2017 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Zo is het hoofdstuk doorvoeringen en voegen helemaal herschreven met meer aandacht voor de voegen. In het hoofdstuk Platen Blokken Isolatie materiaal is extra informatie toegevoegd over het kwadranten model van de brandweer en de daaruit voortkomende extra eisen aan brandwerendheid van constructies. Ook is in deze editie meer specifieke aandacht voor mogelijke branduitbreidingstrajecten via de gevel.

Komend jaar komt het projectteam weer vijf keer bijeen om commentaar te verwerken. Een aantal onderwerpen is al bekend maar suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!

Download
De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is te downloaden op www.bbn.nu Op deze website zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.

BBN
De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)