Heijmans verwerft opdracht reconstructie Drachtsterweg te Leeuwarden

Heijmans heeft van de Provincie Fryslân de definitieve gunning ontvangen voor de realisatie van het project ‘Verdiepte ligging Drachtsterweg inclusief aquaduct’ te Leeuwarden, de oostelijke invalsweg vanaf de N31. De aanneemsom bedraagt ruim € 30 miljoen. Het betreft een Design & Construct opdracht, waarbij een goed ontwerp en een doordachte uitvoeringsmethode hebben geleid tot de opdracht voor Heijmans.

Het project omvat de grotendeels verdiepte aanleg van de Drachtsterweg vanaf de zuidzijde van het Drachtsterplein tot de sloepenroute Wiarda, de realisatie van een aquaduct in het Van Harinxmakanaal en de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Zuiderburen. Heijmans verzorgt niet alleen het ontwerp en de realisatie van de weg met viaducten en het aquaduct, maar ook de sloop van de brug, de aanleg van de sloepenroute, de fietspaden en een fietsbrug, alle verlichting en installaties, groenvoorziening en omliggende infrastructuur in dit gebied. Daarbij is rekening gehouden met een optimale inpassing in de omgeving en behoud van de verkeerscapaciteit en -doorstroming van de bestaande weg tijdens de realisatie. Bij deze integrale opdracht zijn diverse onderdelen van Heijmans Wegen en Heijmans Civiel betrokken. De voorbereidende werkzaamheden starten per direct, de uitvoering vindt plaats in 2014 en 2015.

De verdiepte ligging Drachtsterweg inclusief aquaduct is onderdeel van het programma Vrij-Baan, dat de bereikbaarheid van Leeuwarden wil verbeteren door diverse invalswegen te realiseren en ingrijpende reconstructies aan de huidige infrastructuur uit te voeren. De gemeente Leeuwarden is toekomstig wegbeheerder en eigenaar van de Drachtsterweg, de provincie Friesland wordt eigenaar en beheerder van het aquaduct. De nieuwe Drachtsterweg zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontsluiting van de stad Leeuwarden, zowel voor het wegverkeer van en naar de N31 als ook voor het scheepvaartverkeer.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op een integrale aanpak en kwaliteit van de uitvoering bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert integrale, innovatieve projecten voor grote klanten als bedrijven en overheden en woningen voor beleggers en woonconsumenten. Met ruim 8.000 medewerkers en in 2011 € 2,4 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie en ons jaarlijkse Duurzaamheidverslag kijk op www.heijmans.nl.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV