NIEUW INZICHT

Scherpere PFAS-regels in Noord-Holland

Sanering foto provincie Noord-Holland

De PFAS-regels voor de bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. De regels geven aan wanneer de bodem verontreinigd is en wanneer saneringsmaatregelen nodig zijn. Dit geeft duidelijkheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen en wegen. Het doel van de regels is om mens en milieu te beschermen.

Omdat het Rijk nog geen landelijke normen voor PFAS in de bodem heeft vastgesteld, heeft de provincie in 2017 zelf beleid ontwikkeld. Sindsdien zijn er veel onderzoeken uitgevoerd en is er nieuwe kennis beschikbaar over PFAS. Uit onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) blijkt bijvoorbeeld dat lage gehalten PFAS al schadelijk kunnen zijn voor de mens.

Aangepast

Het beleid is op verschillende punten aangepast. De waarden die aangeven wanneer sprake is van ernstige verontreiniging zijn bijvoorbeeld gewijzigd. Boven die waarde moet er gesaneerd worden. Per kilo mag er nu 59 microgram PFOS in de grond zitten. Voorheen was dit 110 microgram per kilo. Voor PFOA ligt die grens nu op 60 microgram per kilo grond. Dit was eerder 1100 microgram.

Grondwater

Ook de normering voor grondwater is gewijzigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grondwater bestemd voor consumptie (drinkwater) en grondwater niet bestemd voor consumptie. Grondwater dat nu of in de toekomst gebruikt kan worden voor de bereiding van drinkwater is extra beschermd, met een strengere norm.

Uitstoot

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Door het gebruik van deze producten en door uitstoot van fabrieken zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. (bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook:

Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering?

Beens realiseert nieuwe haven in Alkmaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Scherpere PFAS-regels in Noord-Holland | Infrasite
NIEUW INZICHT

Scherpere PFAS-regels in Noord-Holland

Sanering foto provincie Noord-Holland

De PFAS-regels voor de bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. De regels geven aan wanneer de bodem verontreinigd is en wanneer saneringsmaatregelen nodig zijn. Dit geeft duidelijkheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen en wegen. Het doel van de regels is om mens en milieu te beschermen.

Omdat het Rijk nog geen landelijke normen voor PFAS in de bodem heeft vastgesteld, heeft de provincie in 2017 zelf beleid ontwikkeld. Sindsdien zijn er veel onderzoeken uitgevoerd en is er nieuwe kennis beschikbaar over PFAS. Uit onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) blijkt bijvoorbeeld dat lage gehalten PFAS al schadelijk kunnen zijn voor de mens.

Aangepast

Het beleid is op verschillende punten aangepast. De waarden die aangeven wanneer sprake is van ernstige verontreiniging zijn bijvoorbeeld gewijzigd. Boven die waarde moet er gesaneerd worden. Per kilo mag er nu 59 microgram PFOS in de grond zitten. Voorheen was dit 110 microgram per kilo. Voor PFOA ligt die grens nu op 60 microgram per kilo grond. Dit was eerder 1100 microgram.

Grondwater

Ook de normering voor grondwater is gewijzigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grondwater bestemd voor consumptie (drinkwater) en grondwater niet bestemd voor consumptie. Grondwater dat nu of in de toekomst gebruikt kan worden voor de bereiding van drinkwater is extra beschermd, met een strengere norm.

Uitstoot

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Door het gebruik van deze producten en door uitstoot van fabrieken zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. (bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook:

Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering?

Beens realiseert nieuwe haven in Alkmaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie