PERSONALIA

Joris Geurts van Kessel directeur Waterveiligheid

Joris Geurts van Kessel foto Rijksoverheid

Joris Geurts van Kessel begint per 1 februari 2023 als directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij geeft leiding aan een directie die de opgave heeft dewaterveiligheid in Nederland te waarborgen, met oog voor het toekomstig gebruik en de natuurwaarden van onze watersystemen.

Ir. A.J.M. (Joris) Geurts van Kessel is sinds 2017 MT-lid Duurzame Leefomgeving binnen het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bij IenW. Daarvoor was hij vanaf 2013 afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en -visie bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Hij heeft ruime ervaring in overheidsfuncties: voor die tijd heeft Geurts van Kessel vanaf 2001 meerdere functies bij Rijkswaterstaat vervuld op het gebied van watermanagement en scheepvaart. Joris studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit.

Lees ook:

Monique Lammens voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingen

Jacolien Eijer-De Jong (bron: TAUW)

Jacolien Eijer gaat verduurzaming bij TAUW versnellen

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Joris Geurts van Kessel directeur Waterveiligheid | Infrasite
PERSONALIA

Joris Geurts van Kessel directeur Waterveiligheid

Joris Geurts van Kessel foto Rijksoverheid

Joris Geurts van Kessel begint per 1 februari 2023 als directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij geeft leiding aan een directie die de opgave heeft dewaterveiligheid in Nederland te waarborgen, met oog voor het toekomstig gebruik en de natuurwaarden van onze watersystemen.

Ir. A.J.M. (Joris) Geurts van Kessel is sinds 2017 MT-lid Duurzame Leefomgeving binnen het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bij IenW. Daarvoor was hij vanaf 2013 afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en -visie bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Hij heeft ruime ervaring in overheidsfuncties: voor die tijd heeft Geurts van Kessel vanaf 2001 meerdere functies bij Rijkswaterstaat vervuld op het gebied van watermanagement en scheepvaart. Joris studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit.

Lees ook:

Monique Lammens voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingen

Jacolien Eijer-De Jong (bron: TAUW)

Jacolien Eijer gaat verduurzaming bij TAUW versnellen

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie