WEGDEK ZOU WEER ZAKKEN

Vandaag begint groot onderzoek naar Prinses Margriettunnel

De Prinses Margriettunnel toen er nog niets aan de hand was. Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt vandaag begonnen met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel. Vier weken geleden kwam daar een ernstig gebrek aan het licht: de toerit naar de tunnel in de snelweg A7 bij Uitwellingerga was door de opwaartse druk van het grondwater centimeters omhoog gekomen. Het onderzoek moet meer inzicht geven in oorzaken en wat er aan te doen valt.

Een ramp voor Friesland. Zo noemt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de situatie die is ontstaan. De toerit werd zo onveilig geacht dat de tunnel in beide richtingen werd afgesloten. Dit leidde tot een compleet verkeersinfarct in Friesland. Verkeer dat normaal over de A7 tussen Sneek en Joure rijdt (16.000 voertuigen per dag) is nu veel langer onderweg.

Bigbags

Er kan sowieso geen auto meer door. De toerit is gestabiliseerd door er 10.000 bigbags met grond op de zetten. Daarmee wordt gepoogd het verder opdrijven te voorkomen. Voorlopig denkt Rijkswaterstaat dat er een of meerdere grondankers defect zijn geraakt.

Harbers bracht afgelopen woensdag een bezoek aan de tunnel. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij vrijdag dat de ontstane schade niet te wijten is aan achterstallig onderhoud of de ouderdom van de tunnel, die in 1976 opgeleverd werd. Sindsdien is altijd tijdig onderhoud gepleegd en zijn inspecties gedaan, zegt de minister. ‘Niets wees op het ontstaan van de situatie die zich nu voordoet.’

Experts

Ondertussen wil Harbers snel onderzoek. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om versneld een aannemer in te schakelen. Ook is er een team met experts ingesteld die de tunnel constructief gaat bestuderen. Een ander team gaat de verkeerskundige impact van het afsluiten van deze Friese verkeersader onder de loep nemen.

(Tekst loopt door na de foto)

De tunnel kort na de afsluiting © foto OvD RWS Ron

De aannemer die vandaag in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag gaat heeft de opdracht de stand van het grondwater en de samenstelling daarvan te onderzoeken. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de opbouw van de verschillende grondlagen. De aannemer brengt aan beide zijden van de tunnel meerdere peilbuizen aan. Via deze buizen kan de grondwaterstand goed worden gemeten. Ook kunnen met deze buizen grondwatermonsters worden afgenomen om de samenstelling van het water te kunnen onderzoeken.

Grondmonsters

Naast het plaatsen van peilbuizen worden ook grondmonsters genomen. De samenstelling van de grond en de opbouw van de verschillende grondlagen kan daarmee worden vastgesteld. Het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van de grondmonsters gaat naar waarschijnlijkheid 1,5 week duren. Alle grondeigenaren hebben toestemming gegeven voor deze werkzaamheden.

(Tekst loopt door na de foto)

Bigbags op de toerit © foto Rijkswaterstaat

De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijk onderdeel om tot een goed herstelplan voor de tunnel te komen.Ondertussen meldt de website Groot Sneek zondagdat het opgedreven wegdek weer aan het zakken is. Volgens de website is duidelijk te zien dat de bijna tienduizend zandzakken die in de tunnel geplaatst zijn om tegendruk te bieden tegen het opkomende grondwater hun werk beginnen te doen. ‘Het tunneldeel dat omhoog. gekomen is, zakt heel langzaam weer terug,’ schrijft Groot Sneek.

Bruggen

De minister wijst in zijn brief aan de Tweede Kamer ook op de verslechterde situatie van andere kunstwerken in Noord-Nederland. ‘In de regio zijn diverse bruggen langs de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) einde levensduur. Vervanging van de bruggen heeft vertraging opgelopen. Op een behoorlijk aantal bruggen geldt door verregaande degradatie inmiddels een gebruiksbeperking. (…) De nu ontstane situatie laat helaas de kwetsbaarheid van de infrastructuur in Friesland zien. Er wordt dan ook voortvarend werk gemaakt van de aanpak van de Friese bruggen over de HLD, waarbij ook de mogelijkheden om te versnellen of om bruggen tijdelijk te versterken worden onderzocht,’ aldus de minister.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld

Vandaag begint groot onderzoek naar Prinses Margriettunnel | Infrasite
WEGDEK ZOU WEER ZAKKEN

Vandaag begint groot onderzoek naar Prinses Margriettunnel

De Prinses Margriettunnel toen er nog niets aan de hand was. Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt vandaag begonnen met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel. Vier weken geleden kwam daar een ernstig gebrek aan het licht: de toerit naar de tunnel in de snelweg A7 bij Uitwellingerga was door de opwaartse druk van het grondwater centimeters omhoog gekomen. Het onderzoek moet meer inzicht geven in oorzaken en wat er aan te doen valt.

Een ramp voor Friesland. Zo noemt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de situatie die is ontstaan. De toerit werd zo onveilig geacht dat de tunnel in beide richtingen werd afgesloten. Dit leidde tot een compleet verkeersinfarct in Friesland. Verkeer dat normaal over de A7 tussen Sneek en Joure rijdt (16.000 voertuigen per dag) is nu veel langer onderweg.

Bigbags

Er kan sowieso geen auto meer door. De toerit is gestabiliseerd door er 10.000 bigbags met grond op de zetten. Daarmee wordt gepoogd het verder opdrijven te voorkomen. Voorlopig denkt Rijkswaterstaat dat er een of meerdere grondankers defect zijn geraakt.

Harbers bracht afgelopen woensdag een bezoek aan de tunnel. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij vrijdag dat de ontstane schade niet te wijten is aan achterstallig onderhoud of de ouderdom van de tunnel, die in 1976 opgeleverd werd. Sindsdien is altijd tijdig onderhoud gepleegd en zijn inspecties gedaan, zegt de minister. ‘Niets wees op het ontstaan van de situatie die zich nu voordoet.’

Experts

Ondertussen wil Harbers snel onderzoek. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om versneld een aannemer in te schakelen. Ook is er een team met experts ingesteld die de tunnel constructief gaat bestuderen. Een ander team gaat de verkeerskundige impact van het afsluiten van deze Friese verkeersader onder de loep nemen.

(Tekst loopt door na de foto)

De tunnel kort na de afsluiting © foto OvD RWS Ron

De aannemer die vandaag in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag gaat heeft de opdracht de stand van het grondwater en de samenstelling daarvan te onderzoeken. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de opbouw van de verschillende grondlagen. De aannemer brengt aan beide zijden van de tunnel meerdere peilbuizen aan. Via deze buizen kan de grondwaterstand goed worden gemeten. Ook kunnen met deze buizen grondwatermonsters worden afgenomen om de samenstelling van het water te kunnen onderzoeken.

Grondmonsters

Naast het plaatsen van peilbuizen worden ook grondmonsters genomen. De samenstelling van de grond en de opbouw van de verschillende grondlagen kan daarmee worden vastgesteld. Het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van de grondmonsters gaat naar waarschijnlijkheid 1,5 week duren. Alle grondeigenaren hebben toestemming gegeven voor deze werkzaamheden.

(Tekst loopt door na de foto)

Bigbags op de toerit © foto Rijkswaterstaat

De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijk onderdeel om tot een goed herstelplan voor de tunnel te komen.Ondertussen meldt de website Groot Sneek zondagdat het opgedreven wegdek weer aan het zakken is. Volgens de website is duidelijk te zien dat de bijna tienduizend zandzakken die in de tunnel geplaatst zijn om tegendruk te bieden tegen het opkomende grondwater hun werk beginnen te doen. ‘Het tunneldeel dat omhoog. gekomen is, zakt heel langzaam weer terug,’ schrijft Groot Sneek.

Bruggen

De minister wijst in zijn brief aan de Tweede Kamer ook op de verslechterde situatie van andere kunstwerken in Noord-Nederland. ‘In de regio zijn diverse bruggen langs de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) einde levensduur. Vervanging van de bruggen heeft vertraging opgelopen. Op een behoorlijk aantal bruggen geldt door verregaande degradatie inmiddels een gebruiksbeperking. (…) De nu ontstane situatie laat helaas de kwetsbaarheid van de infrastructuur in Friesland zien. Er wordt dan ook voortvarend werk gemaakt van de aanpak van de Friese bruggen over de HLD, waarbij ook de mogelijkheden om te versnellen of om bruggen tijdelijk te versterken worden onderzocht,’ aldus de minister.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld