INFRASTRUCTUUR

Wie wil de Van Brienenoordbrug renoveren?

De Van Brienenoordbrug foto Topview Luchtfotografie

Hoewel er beren op de weg liggen sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State over bouwprojecten is Rijkswaterstaat deze week begonnen met de aanbesteding van het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. De brug is dringend aan een opknapbeurt toe, want de oudste delen zijn al uit 1965. Dus zoekt Rijkswaterstaat een aannemer voor deze klus. Op 21 november zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op TenderNed.

Met dagelijks meer dan een kwart miljoen passerende auto’s en vrachtwagens is de Van Brienenoordbrug een van de drukste autosnelwegen van ons land. Met name het toegenomen zware vrachtverkeer van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor extra slijtage. Vernieuwen van de brug is daarom urgent, zeggen ze bij Rijkswaterstaat. De klus die op korte termijn moet worden uitgevoerd is het vervangen en vernieuwen van delen van de twee naast elkaar gelegen bruggen. Het gaat om de twee vaste boogbruggen en de beweegbare delen, waaronder de twee brugkleppen. Sommige delen worden opgeknapt, andere delen compleet vervangen.

Wisseltruc

Omdat de A16 ter plaatse zo druk is, is er in de opzet van het project voor gekozen om het grootste deel van de werkzaamheden niet op de brug zelf te doen, maar op een werf. Bijzonder is dat er een soort wisseltruc wordt gedaan: de westelijke boogbrug wordt vervangen door een nieuwe. De oude westboog die overblijft wordt op de bouwwerf opgeknapt en hergebruikt voor de oostelijke brug. De twee brugkleppen en het bewegingswerk in de oostbrug worden in zijn geheel vervangen. Dat geldt ook voor de bediening en besturing van de hele brug.

Het hergebruik van de westboog maakt dat het project bij uitstek circulair is. Er wordt voor ruim 3000 ton aan staal bespaard. Deze circulaire aanpak is daarmee uniek voor Nederland en daarbuiten, zegt Rijkswaterstaat.

Design en Construct

Om risico’s in de uitvoering van dit project zo veel mogelijk te beheersen, is het ontwerp al ver uitgewerkt. Het project wordt in de markt gezet als een Design- en Constructcontract (D en C contract). Voor de constructie van de twee boogbruggen is voorzien in definitieve ontwerpen. Voor het beweegbare deel bestaat een voorlopig ontwerp met een substantiële ontwerpopgave voor de aannemer.

(Lees verder na de foto)

Vervoer van de 2e Van Brienenoordbrug van Zwijndrecht naar Rotterdam in 1989 © Rob Bogaerts / Anefo/Nationaal Archief

Voorafgaand aan deze aanbesteding zijn meerdere marktconsultaties gehouden. De informatie die dit heeft opgeleverd is meegenomen in de opzet van het project, zegt Rijkswaterstaat. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld de planning van de aanbesteding aangepast om marktpartijen voldoende voorbereidingstijd te geven. Ook vindt gedurende het aanbestedingsproces een uitvoerige dialoog plaats met de kandidaat-opdrachtnemers. Hierin dagen we geïnteresseerde marktpartijen uit om met een goede samenwerking de grote technische risico’s bij de uitvoering zo beheersbaar mogelijk te houden.’

Gunning

Bij de voorbereiding van het project is uitgegaan van de bouwvrijstelling voor wat betreft stikstof tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen. Rijkswaterstaat onderzoekt nu of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Gezien de urgentie van de vernieuwing, is de aanbesteding nu volgens planning gestart. De definitieve gunning van het project wordt begin 2024 verwacht.

De vernieuwing van de Van Brienenoordbrug is niet het enige grote project met infrastructuur. De komende jaren worden tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw vernieuwd volgens het landelijke programma Vervanging en Renovatie. In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Spijkenisserbrug.

Lees ook:

Rijk draagt nu toch bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen

Kabinet investeert miljarden in weg, spoor en fietsverbindingen

Auteur: Redactie

Wie wil de Van Brienenoordbrug renoveren? | Infrasite
INFRASTRUCTUUR

Wie wil de Van Brienenoordbrug renoveren?

De Van Brienenoordbrug foto Topview Luchtfotografie

Hoewel er beren op de weg liggen sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State over bouwprojecten is Rijkswaterstaat deze week begonnen met de aanbesteding van het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. De brug is dringend aan een opknapbeurt toe, want de oudste delen zijn al uit 1965. Dus zoekt Rijkswaterstaat een aannemer voor deze klus. Op 21 november zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op TenderNed.

Met dagelijks meer dan een kwart miljoen passerende auto’s en vrachtwagens is de Van Brienenoordbrug een van de drukste autosnelwegen van ons land. Met name het toegenomen zware vrachtverkeer van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor extra slijtage. Vernieuwen van de brug is daarom urgent, zeggen ze bij Rijkswaterstaat. De klus die op korte termijn moet worden uitgevoerd is het vervangen en vernieuwen van delen van de twee naast elkaar gelegen bruggen. Het gaat om de twee vaste boogbruggen en de beweegbare delen, waaronder de twee brugkleppen. Sommige delen worden opgeknapt, andere delen compleet vervangen.

Wisseltruc

Omdat de A16 ter plaatse zo druk is, is er in de opzet van het project voor gekozen om het grootste deel van de werkzaamheden niet op de brug zelf te doen, maar op een werf. Bijzonder is dat er een soort wisseltruc wordt gedaan: de westelijke boogbrug wordt vervangen door een nieuwe. De oude westboog die overblijft wordt op de bouwwerf opgeknapt en hergebruikt voor de oostelijke brug. De twee brugkleppen en het bewegingswerk in de oostbrug worden in zijn geheel vervangen. Dat geldt ook voor de bediening en besturing van de hele brug.

Het hergebruik van de westboog maakt dat het project bij uitstek circulair is. Er wordt voor ruim 3000 ton aan staal bespaard. Deze circulaire aanpak is daarmee uniek voor Nederland en daarbuiten, zegt Rijkswaterstaat.

Design en Construct

Om risico’s in de uitvoering van dit project zo veel mogelijk te beheersen, is het ontwerp al ver uitgewerkt. Het project wordt in de markt gezet als een Design- en Constructcontract (D en C contract). Voor de constructie van de twee boogbruggen is voorzien in definitieve ontwerpen. Voor het beweegbare deel bestaat een voorlopig ontwerp met een substantiële ontwerpopgave voor de aannemer.

(Lees verder na de foto)

Vervoer van de 2e Van Brienenoordbrug van Zwijndrecht naar Rotterdam in 1989 © Rob Bogaerts / Anefo/Nationaal Archief

Voorafgaand aan deze aanbesteding zijn meerdere marktconsultaties gehouden. De informatie die dit heeft opgeleverd is meegenomen in de opzet van het project, zegt Rijkswaterstaat. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld de planning van de aanbesteding aangepast om marktpartijen voldoende voorbereidingstijd te geven. Ook vindt gedurende het aanbestedingsproces een uitvoerige dialoog plaats met de kandidaat-opdrachtnemers. Hierin dagen we geïnteresseerde marktpartijen uit om met een goede samenwerking de grote technische risico’s bij de uitvoering zo beheersbaar mogelijk te houden.’

Gunning

Bij de voorbereiding van het project is uitgegaan van de bouwvrijstelling voor wat betreft stikstof tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen. Rijkswaterstaat onderzoekt nu of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Gezien de urgentie van de vernieuwing, is de aanbesteding nu volgens planning gestart. De definitieve gunning van het project wordt begin 2024 verwacht.

De vernieuwing van de Van Brienenoordbrug is niet het enige grote project met infrastructuur. De komende jaren worden tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw vernieuwd volgens het landelijke programma Vervanging en Renovatie. In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Spijkenisserbrug.

Lees ook:

Rijk draagt nu toch bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen

Kabinet investeert miljarden in weg, spoor en fietsverbindingen

Auteur: Redactie