Nieuwsbericht | Datum: 18-02-2020Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. Daarmee blijft de stuw stabiel.

Advertentie


Maandag 10 februari 2020 raakte de stuw in de Maas beschadigd door 2 duwbakken die door de storm op drift waren geraakt. Door de tijdelijke dam kan de stuw onderwater veilig geïnspecteerd worden. Op basis van de inspecties maakt Rijkswaterstaat een herstelplan om de stuw weer veilig te kunnen gebruiken. Rijkswaterstaat houdt de stuw continu in de gaten. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt.

Voorbereidingen bouw tijdelijke dam
In de week van 10 tot 16 februari 2020 is hard gewerkt aan de berekeningen voor een tijdelijke dam. Rijkswaterstaat kiest voor de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De breukstenen zijn inmiddels besteld; de lichtste stenen wegen tussen de 10 en 60 kg en de zwaarste stenen circa 1.000 kg. De dam wordt zo'n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, wordt de dam zo'n 30 m. De dam zal zo'n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. De bouw duurt naar verwachting 1,5 week. Tijdens de bouw van de dam is de fietsbrug op stuw Linne gestremd.

Risico's huidige stuw Linne
Bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt laag in. Mocht de stuw toch bezwijken, dan heeft dit een stijging in de waterstand benedenstrooms tot gevolg en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd.

Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.

Functie stuw Linne
De Maas is een gestuwde rivier. Met behulp van 7 stuwen kunnen schepen over de Maas varen. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas en past met behulp van deze stuwen de waterstanden (het stuwpeil) aan. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]