Nieuwsbericht | Datum: 18-10-2004Amsterdam positief over ontwerp Tweede Coentunnel
Amsterdam - Het college van B&W is in grote lijnen positief over het Ontwerp-Tracébesluit Tweede Coentunnel. Dit staat in haar conceptreactie die nog door de leden van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur moet worden goedgekeurd. De gemeente reageert in het kader van de inspraak op het Ontwerp-Tracébesluit voor de capaciteitsuitbreiding Coentunnel. Naast de positieve reactie op het ontwerp vraagt de gemeente het ministerie om te kijken naar een aantal specifieke punten met betrekking tot grondverwerving, landschap en verkeer.

De gemeente vraagt onder andere om te kijken naar de verkeersveiligheid bij de wisselstrook. Deze rijstrook wordt tijdens de spits in de drukste richting opengesteld. Om verkeersonveilige situaties (automobilisten die tegen het verkeer in gaan rijden) te voorkomen wil de gemeente samen met het Rijk het ontwerp van de weg nog verbeteren. Gesprekken hierover zijn inmiddels gaande en verlopen voorspoedig.

Ook vraagt de gemeente het Rijk te kijken naar de luchtkwaliteiteisen en daaraan te voldoen.

De Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad; de tunnel staat in de filetop 50 van 2002 dan ook op nummer 4 (A10) en nummer 6 (A8). Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in de Noordelijke Randstad aanzienlijk. Dit geeft ook een positieve impuls aan het investeringsklimaat in en rond Amsterdam. Verder wordt de zogenaamde Westrandweg aangelegd, waarmee voor het doorgaande verkeer een rechtstreekse verbinding ontstaat naar de A9 en de A4 bij Schiphol, waarmee de A10-West dus kan worden ontlast.

Door de aanleg van de tweede Coentunnel en de Westrandweg wordt na jaren één van de grootste verkeersobstakels in Nederland opgelost.

De bouw van de tweede Coentunnel start eind 2006 en de tunnel wordt uiterlijk in 2012 opengesteld voor het verkeer.

Behandeling van de conceptreactie naar het ministerie is in de raadscommissie van 27 oktober. Hierna zal de Amsterdamse reactie op het Ontwerp-Tracébesluit Tweede Coentunnel naar het Rijk worden gestuurd. De reacties zullen worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit.


Deel dit artikel:                   

Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht
Beheersregime chroom-6 opgesteld
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
80 miljoen euro extra voor circulaire economie
Nieuwsbericht
Extra bevoegdheden weginspecteurs: handhaven op vluchtstrook rijden en hoogteoverschrijding bij tunnels
Nieuwsbericht
ProRail test duurzame dwarsliggers
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen opent verbrede A6 Almere een jaar eerder dan gepland
Nieuwsbericht
Fors hogere kosten klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Snellere start treinverkeer na spoorincident
Nieuwsbericht
Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
Nieuwsbericht
Aantal grotere verstoringen op het spoor fors gedaald
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Nog nooit zoveel vacatures in de bouwketen
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]