MINISTER MARK HARBERS:

Uitstel verbreding A4 Burgerveen-N14 is geen afstel

Wegnummer A4

Realisering van het project A4 BurgerveenN14, aanvankelijk gepland voor 2026 tot en
met 2029, loopt door recente ontwikkelingen op het gebied van stikstof vertraging op
. Uitstel betekent echter geen afstel, blijkt uit antwoorden van minister Mark Harbers (IenW) op vragen van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL).

Aanleiding voor de vragen van Van Haga is een artikel in het Algemeen Dagblad van 12 augustus 2022: ‘Aanpak fileknelpunten A4 op de lange baan: er zijn te weinig experts voor stikstofberekeningen’. De reden dat het ‘belangrijke’ project A4 Knooppunt Burgerveen-N14 niet in de lijst met prioritaire projecten is opgenomen is volgens de minister dat het voor de verkeersdoorstroming beter is eerst de capaciteit tussen A4 Haaglanden-N14  ter hoogte van Den Haag uit te breiden. Daarom is dat traject wel opgenomen in de lijst met prioritaire projecten. “Dit betekent echter niet dat het project A4 Knooppunt Burgerveen-N14 niet meer zal worden uitgevoerd. Het zal meer vertraging oplopen dan bij de prioritaire projecten het geval is. Het klopt, aldus Harbers, dat zijn niet voldoende deskundigen beschikbaar zijn voor het uitvoeren “Daarom moet ik keuzes maken en de volgorde bepalen waarin wegenprojecten kunnen worden voorbereid. Het is daarbij onvermijdelijk dat sommige projecten meer vertraging oplopen. Omdat het gaat om projecten die nodig zijn om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zijn dit geen gemakkelijke keuzes.”

Bereikbaarheidsanalyse

Elke vier jaar voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Integrale Mobiliteitsanalyse2 (IMA) uit, de opvolger van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. De IMA brengt mobiliteits en bereikbaarheidsopgaven voor de lange termijn in beeld, onder andere die op het hoofdwegennet. “Bevolkingsgroei wordt meegenomen in de prognoses. De IMA2021 toont aan dat de automobiliteit toeneemt in het scenario Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) Hoog van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom voer ik diverse wegenprojecten uit ten behoeve van de verkeersdoorstroming.”

Netwerk als geheel

Op Van Haga’s vraag of de minister zijn mening deelt dat in de file staan het bedrijfsleven veel geld kost en daarom bereid is de verbreding van het traject tussen Leidschendam en Leimuiden en andere A4-knelpunten alsnog doorgang te laten vinden, antwoordt hij: “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan diverse wegenprojecten, waarmee de capaciteit van het wegennet wordt vergroot. Er wordt daarbij gekeken naar het functioneren van het netwerk als geheel. Capaciteitsuitbreiding is echter niet het enige instrument dat wordt ingezet om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Zo maakt de Rijksoverheid afspraken met werkgevers over het reisgedrag van hun werknemers en zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op spreiding
van verkeer om te zorgen dat niet iedereen op hetzelfde drukke moment de weg op gaat”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jacques Geluk

Bron: Ministerie IenW

Uitstel verbreding A4 Burgerveen-N14 is geen afstel | Infrasite
MINISTER MARK HARBERS:

Uitstel verbreding A4 Burgerveen-N14 is geen afstel

Wegnummer A4

Realisering van het project A4 BurgerveenN14, aanvankelijk gepland voor 2026 tot en
met 2029, loopt door recente ontwikkelingen op het gebied van stikstof vertraging op
. Uitstel betekent echter geen afstel, blijkt uit antwoorden van minister Mark Harbers (IenW) op vragen van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL).

Aanleiding voor de vragen van Van Haga is een artikel in het Algemeen Dagblad van 12 augustus 2022: ‘Aanpak fileknelpunten A4 op de lange baan: er zijn te weinig experts voor stikstofberekeningen’. De reden dat het ‘belangrijke’ project A4 Knooppunt Burgerveen-N14 niet in de lijst met prioritaire projecten is opgenomen is volgens de minister dat het voor de verkeersdoorstroming beter is eerst de capaciteit tussen A4 Haaglanden-N14  ter hoogte van Den Haag uit te breiden. Daarom is dat traject wel opgenomen in de lijst met prioritaire projecten. “Dit betekent echter niet dat het project A4 Knooppunt Burgerveen-N14 niet meer zal worden uitgevoerd. Het zal meer vertraging oplopen dan bij de prioritaire projecten het geval is. Het klopt, aldus Harbers, dat zijn niet voldoende deskundigen beschikbaar zijn voor het uitvoeren “Daarom moet ik keuzes maken en de volgorde bepalen waarin wegenprojecten kunnen worden voorbereid. Het is daarbij onvermijdelijk dat sommige projecten meer vertraging oplopen. Omdat het gaat om projecten die nodig zijn om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zijn dit geen gemakkelijke keuzes.”

Bereikbaarheidsanalyse

Elke vier jaar voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Integrale Mobiliteitsanalyse2 (IMA) uit, de opvolger van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. De IMA brengt mobiliteits en bereikbaarheidsopgaven voor de lange termijn in beeld, onder andere die op het hoofdwegennet. “Bevolkingsgroei wordt meegenomen in de prognoses. De IMA2021 toont aan dat de automobiliteit toeneemt in het scenario Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) Hoog van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom voer ik diverse wegenprojecten uit ten behoeve van de verkeersdoorstroming.”

Netwerk als geheel

Op Van Haga’s vraag of de minister zijn mening deelt dat in de file staan het bedrijfsleven veel geld kost en daarom bereid is de verbreding van het traject tussen Leidschendam en Leimuiden en andere A4-knelpunten alsnog doorgang te laten vinden, antwoordt hij: “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan diverse wegenprojecten, waarmee de capaciteit van het wegennet wordt vergroot. Er wordt daarbij gekeken naar het functioneren van het netwerk als geheel. Capaciteitsuitbreiding is echter niet het enige instrument dat wordt ingezet om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Zo maakt de Rijksoverheid afspraken met werkgevers over het reisgedrag van hun werknemers en zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op spreiding
van verkeer om te zorgen dat niet iedereen op hetzelfde drukke moment de weg op gaat”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jacques Geluk

Bron: Ministerie IenW