Hoogspanningsmast

Harde keuzes en andere wetgeving nodig in strijd tegen krapte op elektriciteitsnet

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Het Nederlandse energienet loopt steeds meer tegen de eigen grenzen aan. De netbeheerders vragen daarom opnieuw om snelle en duidelijke politieke keuzes om het elektriciteitsnet zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Daarvoor is ook aanpassing van wet- en regelgeving nodig.

De krapte op het net ontstaat in steeds meer delen van het land, waarbij het vaak gaat over het terugleveren van elektriciteit aan het net door zonne- en windparken. Maar ook het leveren van stroom aan bedrijven wordt steeds lastiger. En die maximale capaciteit komt op steeds meer plekken in zicht, waarschuwt brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Die congestie dient zich op steeds neer plekken in Nederland aan, meest recent op twee locaties in Amsterdam. En dat gaat zowel bedrijven en instellingen als consumenten steeds meer raken.

Enorme opgave

De netbeheerders geven aan dat ze zelf volop investeren in het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet. Tot 2030 steken ze daar zo’n 40 miljard euro in. “De opgave is echter zo groot dat niet al het werk tegelijk uitgevoerd kan worden”, stelt Netbeheer Nederland. De economie groeit, de samenleving digitaliseert, er worden in recordtempo nieuwe huizen op het net aangesloten en er is een enorme verduurzaming aan de gang, bijvoorbeeld met de overgang naar elektrisch rijden. Dat vraagt enorm veel van het stroomnet; meer dan er nu geleverd kan worden en dat is niet met een paar aanpassingen opgelost.

Daarmee is niet alles verloren, maar het is wel hoog tijd om knopen door te hakken, zo betoogt Netbeheer Nederland. “Hoewel de netbeheerders voortdurend bezig zijn om het net uit te breiden en knelpunten op te lossen, blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om afwegingen in prioriteiten en kijken wat er nog wel kan. Zo schept de inzet van innovatieve oplossingen en slim gebruik van het net nog mogelijkheden. Dit vraagt verregaande samenwerking tussen onder andere de overheid en de branche.”

Wet- en regelgeving aanpassen

Eerder gaven de netbeheerders al aan dat de energietransitie vraagt om een aantal harde politieke beslissingen. De nieuwe knelpunten in het net maken die oproep zo mogelijk nog acuter. “Nationaal, regionaal en lokaal is regie noodzakelijk. Planning en prioritering zijn nodig om de komende jaren harde keuzes te maken wat we eerst, wat later en wat we niet gaan aanleggen. Daarnaast is het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt aangepast. We hebben wet- en regelgeving nodig die de afstemming van vraag en aanbod van energie beter stimuleert. Alleen dan blijft de klimaatopgave voor 2030 en 2050 realiseerbaar en betaalbaar.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Harde keuzes en andere wetgeving nodig in strijd tegen krapte op elektriciteitsnet | Infrasite
Hoogspanningsmast

Harde keuzes en andere wetgeving nodig in strijd tegen krapte op elektriciteitsnet

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Het Nederlandse energienet loopt steeds meer tegen de eigen grenzen aan. De netbeheerders vragen daarom opnieuw om snelle en duidelijke politieke keuzes om het elektriciteitsnet zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Daarvoor is ook aanpassing van wet- en regelgeving nodig.

De krapte op het net ontstaat in steeds meer delen van het land, waarbij het vaak gaat over het terugleveren van elektriciteit aan het net door zonne- en windparken. Maar ook het leveren van stroom aan bedrijven wordt steeds lastiger. En die maximale capaciteit komt op steeds meer plekken in zicht, waarschuwt brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Die congestie dient zich op steeds neer plekken in Nederland aan, meest recent op twee locaties in Amsterdam. En dat gaat zowel bedrijven en instellingen als consumenten steeds meer raken.

Enorme opgave

De netbeheerders geven aan dat ze zelf volop investeren in het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet. Tot 2030 steken ze daar zo’n 40 miljard euro in. “De opgave is echter zo groot dat niet al het werk tegelijk uitgevoerd kan worden”, stelt Netbeheer Nederland. De economie groeit, de samenleving digitaliseert, er worden in recordtempo nieuwe huizen op het net aangesloten en er is een enorme verduurzaming aan de gang, bijvoorbeeld met de overgang naar elektrisch rijden. Dat vraagt enorm veel van het stroomnet; meer dan er nu geleverd kan worden en dat is niet met een paar aanpassingen opgelost.

Daarmee is niet alles verloren, maar het is wel hoog tijd om knopen door te hakken, zo betoogt Netbeheer Nederland. “Hoewel de netbeheerders voortdurend bezig zijn om het net uit te breiden en knelpunten op te lossen, blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om afwegingen in prioriteiten en kijken wat er nog wel kan. Zo schept de inzet van innovatieve oplossingen en slim gebruik van het net nog mogelijkheden. Dit vraagt verregaande samenwerking tussen onder andere de overheid en de branche.”

Wet- en regelgeving aanpassen

Eerder gaven de netbeheerders al aan dat de energietransitie vraagt om een aantal harde politieke beslissingen. De nieuwe knelpunten in het net maken die oproep zo mogelijk nog acuter. “Nationaal, regionaal en lokaal is regie noodzakelijk. Planning en prioritering zijn nodig om de komende jaren harde keuzes te maken wat we eerst, wat later en wat we niet gaan aanleggen. Daarnaast is het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt aangepast. We hebben wet- en regelgeving nodig die de afstemming van vraag en aanbod van energie beter stimuleert. Alleen dan blijft de klimaatopgave voor 2030 en 2050 realiseerbaar en betaalbaar.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam