Minister moet tracébesluit voor wegverbreding N35 herzien

N35 Nijverdal Wierden (foto: Rijkswaterstaat)
Foto Rijkswaterstaat

De Raad van State heeft het tracébesluit voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden vernietigd omdat dat nog gebaseerd was op het inmiddels achterhaalde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Achttien bezwaarmakers waren in beroep gegaan tegen het besluit. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is al bezig met een aanpassing om het project alsnog mogelijk te maken.

Het tracébesluit voor de wegverbreding, dat eind 2018 is vastgesteld, ging nog uit van het PAS dat de overheid een paar jaar geleden introduceerde om door te kunnen bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden. De bestuursrechter oordeelde in 2019 dat PAS niet meer gebruikt mag worden als onderbouwing van ruimtelijke besluiten.

Veiligheid en doorstroming

De N35 in Overijssel heeft tussen Nijverdal en Wierden nu één rijbaan met twee rijstroken, waar een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur. Het tracébesluit maakt een verdubbeling van het aantal rijstroken en verhoging van de snelheid naar 100 kilometer per uur mogelijk. Onderdeel van de plannen is ook een wegverlegging bij Nijverdal-Oost/’t Lochter en de komst van een aantal ongelijkvloerse kruisingen. Met die maatregelen moet de weg veiliger worden en de doorstroming verbeteren. De achttien bezwaarmakers vreesden voor overlast en nadelige gevolgen voor de natuur.

Tijdens de zitting voorafgaand aan de uitspraak liet de minister al weten dat ze bezig was met voorbereidingen om het tracébesluit te wijzigen in het geval dat de uitspraak van de Raad van State negatief zou uitpakken. Daarvoor is eerst nader onderzoek nodig naar de gevolgen van het besluit voor de omliggende natuur.

Inhoudelijke bezwaren verworpen

De bestuursrechter heeft bij de behandeling van de zaak ook gekeken naar de inhoudelijke bezwaren vanuit de omgeving die onder meer betrekking hadden op geluidsoverlast, lichthinder en vermindering van de luchtkwaliteit. Een deel van de belanghebbenden eiste daarnaast een schadevergoeding. Al die bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Tijdens het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) eind vorig jaar hebben het ministerie en de provincie Overijssel afgesproken dat de overheden elk 100 miljoen euro investeren in de wegverbreding van de N35.

Foto: Rijkswaterstaat

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite