Gemeenten en provincie onderzoeken samen aanpak N284

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Reusel – De Mierden en Bladel

De provincie Noord-Brabant en gemeente Reusel – De Mierden en Bladel gaan samen onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn voor knelpunten met de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de provinciale weg N284 tussen Reusel – De Mierden en de aansluiting van de A67 ter hoogte van Hapert. Dat hebben gedeputeerde Christophe van de Maat en de wethouders Jan Heijman en Cees van de Ven officieel bekrachtigd met een handtekening.

De N284 is een belangrijke verkeersader in de Kempen. Verbetering van de bereikbaarheid van de Kempenregio is dus belangrijk. Daarnaast staat er groot onderhoud voor deze weg gepland voor 2020. De partijen achten dat groot onderhoud het goede moment om eventueel ook andere knelpunten aan te pakken. Om die reden wordt komende maanden onder leiding van de gemeente Bladel een onderzoek uitgevoerd dat oplossingen voor de knelpunten moet opleveren. Wethouder Cees van de Ven, gemeente Reusel – De Mierden: “Er zijn op en nabij de huidige N284 een aantal problemen waar we een oplossing voor zoeken: de veiligheid voor de fietsers, de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark en bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein Kleine Hoeven, de wachttijden bij de vele verkeerslichten die een slechte doorstroming veroorzaken en de vele vrachtwagens die via de N284 naar de A67 moeten. Goed dat we nu samen kijken hoe we dit op kunnen lossen.”

Lokale kennis
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Het gaat wel om onze weg, maar die heeft zoveel relaties met keuzes dat die door de gemeenten gemaakt worden, dat het logisch is om hierin intensief samen op te trekken. Door de gemeenten nadrukkelijk te betrekken en onderdeel te maken van het gezamenlijk projectteam, wordt lokale kennis gebruikt en dat komt de aanpak alleen maar ten goede.” De komende periode worden de knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Wethouder Jan Heijman, gemeente Bladel: “Ook omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover mee te denken en hun kennis in te brengen. Eind 2018 willen we klaar zijn met het onderzoeken zodat we een goed beeld hebben van de oplossingen. Aan de hand van dat onderzoek kunnen we dan in 2019 samen als overheden keuzes maken over de beste aanpak met als doel om in 2021 te kunnen starten met de uitvoering.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant

Gemeenten en provincie onderzoeken samen aanpak N284 | Infrasite

Gemeenten en provincie onderzoeken samen aanpak N284

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Reusel – De Mierden en Bladel

De provincie Noord-Brabant en gemeente Reusel – De Mierden en Bladel gaan samen onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn voor knelpunten met de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de provinciale weg N284 tussen Reusel – De Mierden en de aansluiting van de A67 ter hoogte van Hapert. Dat hebben gedeputeerde Christophe van de Maat en de wethouders Jan Heijman en Cees van de Ven officieel bekrachtigd met een handtekening.

De N284 is een belangrijke verkeersader in de Kempen. Verbetering van de bereikbaarheid van de Kempenregio is dus belangrijk. Daarnaast staat er groot onderhoud voor deze weg gepland voor 2020. De partijen achten dat groot onderhoud het goede moment om eventueel ook andere knelpunten aan te pakken. Om die reden wordt komende maanden onder leiding van de gemeente Bladel een onderzoek uitgevoerd dat oplossingen voor de knelpunten moet opleveren. Wethouder Cees van de Ven, gemeente Reusel – De Mierden: “Er zijn op en nabij de huidige N284 een aantal problemen waar we een oplossing voor zoeken: de veiligheid voor de fietsers, de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark en bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein Kleine Hoeven, de wachttijden bij de vele verkeerslichten die een slechte doorstroming veroorzaken en de vele vrachtwagens die via de N284 naar de A67 moeten. Goed dat we nu samen kijken hoe we dit op kunnen lossen.”

Lokale kennis
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Het gaat wel om onze weg, maar die heeft zoveel relaties met keuzes dat die door de gemeenten gemaakt worden, dat het logisch is om hierin intensief samen op te trekken. Door de gemeenten nadrukkelijk te betrekken en onderdeel te maken van het gezamenlijk projectteam, wordt lokale kennis gebruikt en dat komt de aanpak alleen maar ten goede.” De komende periode worden de knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Wethouder Jan Heijman, gemeente Bladel: “Ook omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover mee te denken en hun kennis in te brengen. Eind 2018 willen we klaar zijn met het onderzoeken zodat we een goed beeld hebben van de oplossingen. Aan de hand van dat onderzoek kunnen we dan in 2019 samen als overheden keuzes maken over de beste aanpak met als doel om in 2021 te kunnen starten met de uitvoering.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant