Wisseling van de wacht Heijmans

In goed overleg met de Raad van Commissarissen heeft CEO Bert van der Els besloten om na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april 2017 af te treden als lid van de Raad van Bestuur. Zijn besluit is ingegeven door zijn wens om op 62-jarige leeftijd terug te treden. De Raad van Commissarissen respecteert zijn besluit en is Bert zeer erkentelijk voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij Heijmans in de laatste acht jaar. Bert blijft tot zijn aftreden als bestuurslid actief, en zal zich daarbij in het bijzonder inzetten voor de afwikkeling van een aantal (infra)projecten.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Ton Hillen, sinds april 2012 lid van de Raad van Bestuur, per 1 december 2016 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Ton zal zich, samen met zijn collega bestuursleden, richten op het verder aanbrengen van focus binnen onze activiteiten, herstel van winstgevendheid en het versterken van de vermogensverhoudingen. Daartoe zal Heijmans de komende jaren kansen van de groei in de woningmarkt maximaal benutten en verder werken aan het structurele herstel van Infra.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met bijna 6.500 medewerkers en in de eerste helft van 2016 bijna € 950 miljoen omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV