Succesvolle demonstratie zelfrijdende voertuigen op A58

auto’s reageren automatisch op elkaar en de verkeerssituatie kilometers verderop

In een recente demonstratie is getoond dat een treintje van zelfrijdende auto’s kan reageren op het verkeer enkele kilometers verderop. Deze demonstratie is op verzoek van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door TNO en de partners[1] van het project Spookfiles A58 uitgevoerd in een werkelijke verkeerssituatie op de A58.

De drie voertuigen hebben eerder laten zien op elkaar te kunnen reageren. Door gelijktijdig te remmen en op te trekken, rijdt het peloton gelijkmatiger. In de demonstratie pasten deze voertuigen ook automatisch hun snelheid aan op basis van snelheidsadviezen, die gebaseerd zijn op de verkeerssituatie verderop en die werden afgeleverd door middel van wegkantcommunicatie. De demonstratie is een succesvolle stap in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. De voertuigen kunnen niet alleen reageren op de directe omgeving via de eigen sensoren, maar ook op datgene wat op een iets grotere afstand gebeurt en ruim buiten het bereik van verkeerssensoren ligt. In de toekomst kan dit de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid verbeteren en ervoor zorgen dat mensen in toenemende mate sneller, veiliger, prettiger en betrouwbaarder kunnen reizen.

TNO en de Spookfile-partners hielden hun demonstratierit op de snelweg A58, één van de drukste snelwegen van Nederland. Het traject tussen Tilburg en Eindhoven is een testtraject voor verschillende ITS-toepassingen. Met 34 wegkantbakens is het traject voorzien van een snelle data-infrastructuur met wifi voor verkeerstoepassingen.

In-car snelheidsadvies
De verbonden voertuigen maakten gebruik van de spookfiledienst, die inmiddels op deze infrastructuur draait. Via de Wifi-bakens langs de weg en de achterliggende technische voorzieningen verzamelt de spookfiledienst nauwkeurige informatie over stremmingen en filegolven. De dienst zet dit direct om in gepersonaliseerde, situatie afhankelijke in-car snelheidsadviezen. Tijdens de test ontving de eerste auto dit advies en paste daarop automatisch zijn snelheid aan, waarna de andere auto’s dit automatisch volgden. Ook bij het uitrijden van een file kregen de verbonden voertuigen een snelheidsadvies, dat automatisch werd opgevolgd.

Het was de eerste keer dat zelfrijdende voertuigen niet alleen interactie hebben met elkaar, maar ook met de wegkant die data van een werkelijke verkeerssituatie genereert. Anticiperend rijden krijgt hiermee een nieuwe invulling. Data over wat er verder weg op de route gebeurt, wordt real time verwerkt tot actueel en kloppende informatie naar het voertuig die dat zelf niet kan waarnemen. Het voertuig reageert daarop automatisch en veilig (terwijl andere voertuigen daarachter in het treintje ook automatisch reageren). Dit alles vormt een unieke prestatie, die een waardevolle inkijk geeft in de nabije toekomst.

Testmogelijkheden op de A58
De A58 is geschikt om nieuwe mobiliteitsdiensten op te testen. De snelweg is tussen Tilburg en Eindhoven voorzien van een dienstenonafhankelijke infrastructuur, met strak gespecificeerde koppelvlakken en – waar reeds beschikbaar – gebaseerd op Europese standaarden (ETSI, CEN). De spookfilediensten van ZOOF en FlowPatrol die waarschuwen voor dreigende schokgolven en daartoe een actueel en betrouwbare rijsnelheid adviseren, worden daar al enige tijd getest door reguliere weggebruikers. En in december 2015 werd de waarschuwing voor wegwerkzaamheden van ITS Corridor al succesvol getoond op de dashboards via dezelfde voorzieningen. De test met verbonden personenauto’s, die gebruik maken van communicatie met de wegkant, is dus de derde toepassing die beproefd is. Er zullen nog meer tests en toepassingen volgen.

[1] De bedrijven Be-Mobile, Innovactory, Siemens, Technolution, Vialis, V-tron

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Team Spookfiles A58