Rijkswaterstaat rondt werkzaamheden N34 en N36 Ommen af

overdracht beheer N34 aan provincie en gemeenten

Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden aan de N34 en de N36 bij Ommen afgerond. Na de opening van de verlengde N36 tussen de kruising Witte Paal en Ommerkanaal-Oost is in september 2010 gestart met de herinrichting van de N34 tussen de Veldsteeg en Witte Paal. Zo wil Rijkswaterstaat de N34 verkeersluw maken en het doorgaand verkeer stimuleren gebruik te maken van de verlengde N36. De N34 is tussen de Veldsteeg en de rotonde Witte Paal anders ingericht, namelijk als erftoegangsweg. Met de afronding van het werk komt voor Rijkswaterstaat een einde aan een uitvoeringsperiode van ruim twee jaar. Wel vinden nog enkele afrondende kleinschalige werkzaamheden plaats. De gemeente Ommen start binnenkort met de herinrichting van de N34 tussen de Slagenweg en Veldsteeg.

Het gebied tussen de Veldsteeg en de Driehoekweg is ingericht als 30 km/u zone. Tussen de Driehoekweg en de rotonde Witte Paal geldt nu een snelheid van 60 km/uur. De parallelweg is ingericht als fietspad. Tussen de Arriërflierweg en Résidence Belmonde is ook een deel van de parallelweg als voetpad ingericht.

Overdracht beheer N34
Rijkswaterstaat gaat de N34 en een deel van de N48 nu overdragen aan andere overheden. Het gedeelte van de N48 ten zuiden van de nieuwe rotonde bij het Ommerkanaal tot aan het viaduct Varsen wordt overgedragen aan de provincie Overijssel. De N34 krijgt drie nieuwe eigenaren. Vanaf het viaduct Varsen tot aan de bebouwde kom van Ommen gaat de weg naar de provincie Overijssel. Het hierop aansluitende gedeelte tot aan de gemeentegrens met Hardenberg wordt overgedragen aan de gemeente Ommen. Het laatste gedeelte, vanaf de gemeentegrens tot aan de rotonde Witte Paal, wordt overgedragen aan de gemeente Hardenberg. De N36 en het gedeelte van de N48 ten noorden van de rotonde blijven in beheer bij Rijkswaterstaat.

Voordelen
Met het gereedkomen van het project op de N36 en de N34 wordt de leefbaarheid in de kernen van Ommen en Arriën vergroot. Daarnaast verbetert de veiligheid van de weggebruiker en bereikbaarheid van de omgeving. De natuur van het Ommerbos en het Vechtdal worden met elkaar verbonden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/N34

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland