Dura Vermeer wil gestapelde tunnels onder Gooi

Dura Vermeer lanceert gebiedsvisie verbetering bereikbaarheid A1

Om de verkeerscapaciteit rondom de A1-het Gooi tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg uit te breiden, heeft Dura Vermeer een gebiedsvisie geformuleerd waarin wordt voorgesteld de verschillende verkeersstromen te scheiden en boven elkaar te stapelen. In de oplossing van het bouwconcern betekent dit de realisatie van twee boortunnels met elk 2 rijstroken, met daarboven een verdiepte tunnelbak voor het regionale snelverkeer met 2 x 2 rijstroken die overgaat in een landtunnel. Bij de stapeling van deze verkeersmodaliteiten wordt als derde laag een deel van het lokale wegennet verplaatst tot boven op de tunnelbak.

infrasite_insert_image_1
De A1 is één van de belangrijkste verbindingswegen tussen Oost- en West-Nederland. Op het tracé door het Gooi tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg treden de laatste jaren steeds vaker files op. Uitbreiding van de capaciteit is gewenst met dien verstande dat de beschikbare ruimte rondom de A1 zeer beperkt is. Naar de mening van Dura Vermeer is uitbreiding van de A1 met extra rijstroken in het horizontale vlak onvoldoende om de bereikbaarheid te waarborgen. Dura Vermeer heeft gezocht naar een oplossing voor dit ruimtelijke probleem en heeft deze gevonden in het verticale vlak.

In de aangedragen oplossing wordt het doorgaand (transit)verkeer net na knooppunt Eemnes ondergebracht in twee boortunnels met elk twee rijstroken. Ter hoogte van Naarden wordt het verkeer weer teruggebracht naar maaiveldniveau. Hierboven wordt een verdiepte tunnelbak aangelegd voor het regionale snelverkeer met 2 x 2 rijstroken. De tunnel wordt op drie plaatsen ontsloten door middel van in- en uitvoegstroken in beide richtingen. Ter hoogte van Bussum zal de verdiepte tunnelbak overgaan in de vorm van een landtunnel. Voorafgaand aan- en voorbij de land- en boortunnel zal de weg worden opgewaardeerd tot een weg met 4 x 2 rijstroken. Bij de stapeling van verkeersmodaliteiten wordt als derde laag een deel van het tracé van de Amersfoortsestraatweg verplaatst tot boven op de tunnelbak. Hierdoor verdwijnt deze relatief drukke weg uit de achtertuinen van de omwonenden van de A1. Tevens wordt door het verplaatsen van deze weg de oude verbinding tussen de Brink van Laren en Naarden-Vesting weer hersteld.

Naast het vergroten van de capaciteit van de A1 biedt deze oplossing een groot aantal kansen voor het gebied. Zo wordt de barrièrewerking van de A1-het Gooi grotendeels opgeheven waardoor er de mogelijkheid ontstaat om de gescheiden natuurverbindingen weer te herstellen. Ook kunnen lokale verbindingen tussen woonwijken worden hersteld en omgeven worden met groen.

Een groot voordeel van de aangedragen oplossing is dat deze faseerbaar is met behoud van de huidige verkeerscapaciteit tijdens de uitvoering. Omdat de verschillende fasen pas na elkaar kunnen worden opgestart, is er een lange bouwtijd aan dit project verbonden. Het is daarom van groot belang dat de verkeersproblematiek op dit traject, A1-het Gooi, hoog op de agenda komt te staan.

Met de uitwerking van deze oplossing is een bedrag gemoeid van circa € 2,3 miljard. Voor dit bedrag wordt er voldoende capaciteit gegenereerd voor het wegverkeer, waarbij de directe omgeving van de A1-het Gooi een enorme kwalitatieve impuls krijgt. Hiermee wordt het historische beeld van het Gooi hersteld met veel rust, ruimte en een groene omgeving. Naast deze niet te kwantificeren opbrengsten ontstaan er mogelijkheden voor ontwikkeling rondom de A1 die een financiële bijdrage kunnen leveren aan deze verkeersoplossing.

Meer informatie
www.gooi2020.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV