Amsterdam wil slimmer bevoorrading binnenstad

College van B&W stemt in met Actieplan Slimme en Schone Stedelijke Distributie Amsterdam

Gemeente Amsterdam gaat samen met vervoerders, winkeliers en horecaondernemers maatregelen uitwerken die moeten zorgen voor een slimmere en duurzame bevoorrading, vooral binnen de milieuzone voor vrachtauto’s. De maatregelen staan in het ‘Actieplan Slimme en Schone Stedelijke Distributie Amsterdam’ waarmee het college van B&W op dinsdag 16 februari 2010 heeft ingestemd.

Het actieplan draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Dat gebeurt door vervoersbewegingen gedurende de dag te spreiden, bevoorrading te bundelen en door het gebruik van schone vracht- of bestelauto’s en bevoorrading over water en per vrachtfiets.

Wethouder Marijke Vos (Milieu): “Met dit actieplan zetten we een belangrijke stap vooruit naar een duurzame bevoorrading van de stad. De kracht is dat deze maatregelen in nauwe samenwerking met de betrokken partijen, dus zowel met vervoerders en verladers als met de ontvangende partijen, zijn opgesteld. Samen met TLN, EVO, KvK Amsterdam, MKB en ORAM zijn we voortvarend bezig om de bevoorrading van Amsterdam efficiënter en schoner te maken.”

Zes maatregelen
In het actieplan staan zes maatregelen die de komende twee jaar samen met stadsdelen, vervoerders en winkeliers verder worden uitgewerkt en opgepakt. Zo wil de gemeente winkelbevoorrading met stille voertuigen in de vroege ochtend- of avonduren mogelijk maken. Tevens wordt bekeken welke voordelen te behalen zijn met het optimaliseren van venstertijden. Daarnaast worden vervoerders en verladers gestimuleerd hun vrachten te bundelen, terwijl tegelijkertijd wordt gekeken naar slimmere manieren om winkelstraten te bevoorraden, bijvoorbeeld door concentratie van de bevoorrading op een vaste dag in de week of de gezamenlijke ontvangst van goederen in één winkel. Ondernemers met goede ideeën hiervoor kunnen een subsidie aanvragen. Ook wordt ingezet op het gebruik van schone voer- en vaartuigen en de ontwikkeling van overslaglocaties aan de rand van de stad, van waaruit de distributie slim en schoon kan plaatsvinden. Amsterdam wil naast het Foodcenter in 2012 drie overslaglocaties in gebruik hebben, als er voldoende vraag is vanuit het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor goederenvervoer over water.

Bedrijfsleven al goed op weg
Een aantal Amsterdamse bedrijven is al goed op weg. Innovatief is de pilot 020stadsdistibutie.nl in de Utrechtsestraat. Winkeliers uit de Utrechtsestraat kunnen hun bestellingen van verschillende leveranciers eerst laten afleveren op het terrein van het Food Center aan de Jan van Galenstraat. 020stadsdistributie.nl bundelt de goederen hier en levert ze met een elektrische vrachtauto in één keer af, op het tijdstip dat de winkeliers wensen. Daarnaast gebruikt beddenspecialist Coco-Mat een vrachtfiets die door De Fietsfabriek speciaal is ontworpen voor de bezorging van matrassen in de binnenstad. Op deze en andere initiatieven bouwt het actieplan verder.

Het ‘Actieplan Slimme en Schone Stedelijke Distributie Amsterdam’ is het derde project uit het Actieplan Goederenvervoer. Doel van dit actieplan is om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide door het vrachtverkeer terug te dringen. In oktober 2008 werd hiervoor al de milieuzone voor vrachtauto’s ingesteld en in november 2009 het Voorkeursnet Goederenvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Amsterdam