Winnaars prijsvraag ‘Frisse kijk op luchtkwaliteit’

Donderdag 5 juni 2008 ontvingen de winnaars van de prijsvraag ‘Frisse kijk op luchtkwaliteit’ uit handen van Jos Sprangers, directeur Mobiliteit van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart een cheque t.w.v. € 15.000,-. Met dit bedrag kunnen ze een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet te verbeteren (fijn stof en stikstofdioxide).

Op 7 november 2007 lanceerde het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit de prijsvraag ‘Frisse kijk op luchtkwaliteit’ tijdens het congres ‘Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit’. In totaal werden achttien ideeën ingediend. Een onafhankelijke jury van leden van de Vereniging van Milieuprofessionals beoordeelde, in samenwerking met het Octrooicentrum, de ideeën op haalbaarheid. Hieruit zijn zeven ideeën voor het verbeteren van de luchtkwaliteit langs snelwegen geselecteerd. De studies zijn naar verwachting voor de zomer 2008 afgerond. Daarna bekijkt het innovatieprogramma de mogelijkheden tot vervolgonderzoek of een mogelijke praktijkproef.

Zeven frisse ideeën

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit zocht kennisinstituten, ingenieursbureaus, aannemers, scholen, uitvinders, etc. met ideeën voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet. Voorwaarde was dat de ideeën nog niet binnen het innovatieprogramma worden onderzocht. De jury selecteerde de volgende zeven ideeën. Deze zijn:

· Het Flexibel Luchtkwaliteit Scherm van Tauw BV

· De Greenwall® van Greenwall BV

· Het Enviro Screen van Van Campen Aluminium Productie BV

· Het Gaasboxx-scherm van JES Product Development

· De SwitchString van Bosvariant Scheppingsstrategen.

· De Ballenbak van DLA+ samen met Climatic Design Consult, Peutz BV.

· ModieSlab van Modieslab vof (Betonson, Heijmans, Arcadis) in samenwerking met M+P – raadgevende ingenieurs .

Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
De ideeën uit deze prijsvraag zijn een aanvulling op de maatregelen die binnen het Innovatieprogramma worden onderzocht. Voorbeelden zijn methodes om het wegdek te reinigen, de schermen op de proeflocatie langs de A28, vegetatie langs de A50 of overkappingen.

De prijsvraag is onderdeel van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit dat in opdracht van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat werkt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen (fijn stof en stikstofdioxide). De focus ligt op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zgn. ‘hot spots’). Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart voert het programma uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat