Betrouwbare verkeersinformatie leidt tot minder reistijd

Delft – Serviceproviders van verkeersinformatie, verenigd in VEMODIS nemen het initiatief om de kwaliteit van de reis- en verkeersinformatie verder te verbeteren. De mogelijkheden voor verbetering van deze informatie door de overheid zijn namelijk nog ondergewaardeerd en verdienen volgens VEMODIS een hogere prioriteit in de bestrijding van de files.

De serviceproviders van verkeersinformatie willen hun reizigers optimaal bedienen. Voorwaarde is dat deze marktpartijen beschikken over kwalitatief goede basisgegevens over het verkeer. De laatste jaren hebben zowel markt als overheid hierin vooruitgang geboekt. Deze basisgegevens over files, wegwerkzaamheden, afsluitingen en informatie over incidenten worden geleverd door de overheid. Alleen met basisgegevens van optimale kwaliteit kan de stap worden gezet naar betrouwbare verkeersverwachtingen, reistijd en route-adviezen voor de individuele automobilist.

VEMODIS zal de kwaliteit en de beschikbaarheid van de basisgegevens verbeteren door actief samen te werken met wegbeheerders die deze basisgegevens leveren. Het stimuleren van de lokale- en regionale wegbeheerders om hun gegevens ter beschikking te stellen zal leiden tot meer informatie en kwalitatief betere informatie voor de eindgebruiker. VEMODIS zal bestuurlijk en politiek verantwoordelijken ideeën voor oplossingen aandragen.

ANWB, ARS T&TT, Eurotraffic, Falkplan-Andes, Locatienet, Meteo Consult, 9292 REISinformatiegroep, TomTom en de VerkeersInformatieDienst hebben besloten om gezamenlijk – binnen de daartoe opgerichte vereniging VEMODIS – het initiatief te nemen om verbeteringen in reis- en verkeersinformatie te realiseren. Deze organisaties zijn samen verantwoordelijk voor de verspreiding van meer dan 80% van de verkeersinformatie in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VEMODIS