Start studie verbreding A27 en A1

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaf op maandag 21 april 2008 groen licht voor het onderzoek naar de uitbreiding A27 en de A1.Het gaat om de verbreding van de A27 Utrecht knooppunt Eemnes naar twee maal drie rijstroken. Voor de A1 knooppunt Eemnes-Amersfoort worden de mogelijkheden onderzocht van een uitbreiding naar twee maal vier rijstroken. De planning is om in 2010 de Tracébesluiten vast te stellen zodat in 2011 met de verbreding kan worden begonnen.

Voor de A1 liep een studie naar de mogelijkheden voor de aanleg van spitsstroken. Capaciteitsanalyses wezen uit dat deze op de lange duur niet afdoende zouden zijn. Daarom besloot minister Eurlings direct over te gaan op de voorbereidingen voor een definitieve oplossing: verbreding.

De studies zijn onderdeel van het programma Randstad Urgent. In de regio Utrecht werken de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Eemland, Gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht samen aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in midden Nederland onder de noemer VERDER. VERDER is onderdeel van Randstad Urgent. VERDER onderzoekt de mobiliteitsproblemen in de regio vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Er wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor betere doorstroming van het verkeer die rekening houden met de leefbaarheid en de veiligheid.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
A27 Utrecht – Eemnes maakt deel uit van het Spoedwetprojecten ZSM 1 bekijk de projectpagina Spoedwetprojecten ZSM 1 op Infrasite voor meer informatie over de Spoedwetprojecten.

A1 Eemnes – Eembrugge maakt deel uit van het Benuttingsprogramma ZSM 2; bekijk
de projectpagina Benuttingsprogramma ZSM 2 op Infrasite voor meer informatie over het Benuttingsprogramma.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat