Nazending kamervragen over toerit en tunnels A73

Den Haag – Op 11 maart 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen 8 en 9 inzake problemen met de toerit en tunnels A73.

Hieronder leest u de volledig brief 200830962851 Nazending Kamervragen A73
Kamerstuk | 2008-03-11.

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen 8 en 9 inzake problemen met de toerit en tunnels A73. Eerder ontving u van mij een brief met antwoorden op de vragen 1 tot en met 7(1). Door een omissie zijn de antwoorden op de vragen 8 en 9 eerder niet meegezonden.

8. Hoe en op welke termijn gaat u dit probleem oplossen en tegen welke meerkosten?

8. De toekomstvaste oplossing die ik bij mijn antwoord op vraag 2 heb omschreven zal zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Ik zal u over de planning en de kosten nog voor de zomer informeren.

9. Kunt u uitleg geven over de problemen met betrekking tot de hoogte van vrachtwagens, de tunnelhoogte en het tunnelhoogtedetectiesysteem?

9. Het komt bij alle tunnels voor dat te hoge vrachtwagens aanleiding geven tot alarmering. De hoogtedetectie bij deze tunnels staat zelfs enkele centimeters hoger afgesteld dan gemiddeld op de hoofdwegen. De hoogte van de tunnels is voldoende en het detectiesysteem functioneert goed.

De tunnelhoogte is 5 meter en de technische installaties brengen die terug tot 4,50 meter. De hoogtedetectie staat afgesteld op 4 meter en 30 centimeter. De wettelijk toegestane hoogte van vrachtwagens is maximaal 4 meter. Voor grotere hoogte is een speciale ontheffing vereist.

De toekomst zal moeten uitwijzen of het aantal te hoge vrachtwagens in de tunnels te Roermond nog naar beneden gebracht kan worden door voorlichting en door een betere voorwaarschuwing langs de weg.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

(1 )Briefnr. 200828662506 van 7 maart 2008

Deze kamerbrief is gepubliceerd in Infrasite Nieuws