Voorlopig ontwerp Zuidwestelijke Randweg Gouda gereed

Den Haag – Vanaf 5 november 2007 is het voorlopig ontwerp van de Zuidwestelijke Randweg Gouda voor iedereen te bezichtigen in de gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist. Op maandag 29 oktober 2007 presenteerde de provincie Zuid-Holland het voorlopig ontwerp van de Zuidwestelijke Randweg Gouda (N 207) al in het Dorpshuis in Gouderak aan omwonenden. Ruim zestig inwoners en ondernemers uit de directe omgeving van de toekomstige weg waren aanwezig. Het voorlopig ontwerp geeft in grote lijnen aan hoe de weg er in 2011 uit zal gaan zien. Tijdens de presentatie werd ingegaan op de gevolgen voor de omwonenden en de natuur.

Om alle inwoners te kans te geven het voorlopig ontwerp te zien, is dit van 5 november t/m 7 december in de betrokken gemeenten te bezichtigen op de volgende dagen en tijdstippen:

  • Gouda: Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 24. Werkdagen: 9.00 – 17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur en donderdag tot 20.00 uur);
  • Ouderkerk: Dorpshuis, Johan Brouckplein 11, Gouderak. Maandag t/m zaterdag: 19.00 – 22.00 uur;
  • Vlist: Gemeentekantoor, Dorpsplein 8, Stolwijk. Werkdagen: 8:30 – 12:30 uur / 13:00 – 17:00 uur (vrijdag tot 16:00 uur).

Impressie eerste avond

De presentatie van het voorlopig ontwerp vond plaats in het dorpshuis in Gouderak. Na de plenaire presentatie van het voorlopig ontwerp kregen de aanwezigen de mogelijkheid om per deeltraject toelichting te krijgen en antwoord op hun vragen. De vragen hadden betrekking op mogelijke licht- en geluidhinder, aansluitingen en de beplanting. Er zijn veel waardevolle suggesties gedaan voor de volgende fase. Ook kwamen punten naar voren die nog verder moeten worden onderzocht. Voor de provincie zijn deze bijeenkomsten zeer belangrijk om te komen tot een definitief ontwerp waarbij zoveel mogelijk rekening wordt houden met de reacties en suggesties van de omwonenden.

Formele procedures

De komende maanden wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot zijn definitieve vorm; het definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp in de eerste helft van 2008 bestuurlijk is vastgesteld, starten de formele procedures, zoals aanpassing van het bestemmingsplan, aanvragen van vergunningen en formele inspraak. De aanleg van de Zuidwestelijke Randweg Gouda start naar verwachting in 2009. In 2011 wordt de weg opengesteld voor verkeer.

Achtergrond

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt samen met de gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist de Zuidwestelijke Randweg Gouda. Met de aanleg van de weg willen de partijen de druk van het regionale verkeer op Gouda verminderen, de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Rotterdamse weg en omgeving verbeteren en zorgen voor een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard. De regie ligt in deze fase bij de provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over de Zuidwestelijke Randweg Gouda en wat aan het voorlopig ontwerp voorafging, kijk op www.zuid-holland.nl >> thema verkeer en vervoer >> wegverkeer >> N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland