Imtech: opdracht 24 mln voor veiligheid infra West Nederland

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) zal alle technische werkzaamheden verrichten ter verbetering van de veiligheid in, rond en op alle tunnels, bruggen en sluizen in Zuid-Holland Zuid en Zeeland. De opdracht heeft een waarde van ruim 24 miljoen euro.

De opdracht wordt uitgevoerd in het kader van het KOSMOS-programma van Rijkswaterstaat dat een aantal grotere onderhoudsprojecten aan de Nederlandse hoofdinfrastructuur omvat. Dit programma kenmerkt zich door een nieuwe vorm van systeemgerichte contractbeheersing: maximale inzet van marktpartijen bij een minimale betrokkenheid van Rijkswaterstaat. In acht deelprojecten wordt het groot onderhoud in en om de rijkswegen geclusterd en integraal aanbesteed: civiel, wegenbouw én technologisch. Eén van de hoofddoelstellingen is het tot stand brengen van een betere veiligheid voor gebruikers. Nieuwe technologie levert hier een belangrijke bijdrage aan.

In samenwerking met de aannemers Besix, Mourik en Vogel verwierf Imtech de opdracht voor de regio’s Zuid-Holland Zuid en Zeeland, waarin tientallen tunnels (bijvoorbeeld de Botlek-, Benelux-, Thomassen- en Sytwendetunnel), bruggen en sluizen aanwezig zijn. Juiste deze ‘bottlenecks’ kennen specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Imtech speelt mede bij dit deel van het KOSMOS-project een rol omdat het bij een groot aantal van deze tunnels, bruggen en sluizen in een eerder stadium (nieuwbouw, upgrading of renovatie) betrokken is geweest en daardoor over specifieke technologische kennis beschikt.

Imtech (Imtech Infra) verzorgt de vervanging, upgrading, uitbreiding of onderhoud van en aan nagenoeg alle technische oplossingen, zoals voor de besturing, CCTV (video), intercom, omroep, ontruiming, radiosignalering, contourverlichting, alsmede technische aanpassingen in vluchtdeuren, ventilatie, luchtafzuiging, afwatering en waterpompen. Speciale aandacht gaat uit naar de zelfredzaamheid van gebruikers bij calamiteiten. Zo worden in tunnels vluchtroutes met licht gemarkeerd en de bediening van hulpposten technisch vereenvoudigd. In oktober 2008 zullen alle deeltrajecten gereed zijn. De verkeershinder bij de uitvoering van deze werkzaamheden zal minimaal zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.

Imtech: opdracht 24 mln voor veiligheid infra West Nederland | Infrasite

Imtech: opdracht 24 mln voor veiligheid infra West Nederland

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) zal alle technische werkzaamheden verrichten ter verbetering van de veiligheid in, rond en op alle tunnels, bruggen en sluizen in Zuid-Holland Zuid en Zeeland. De opdracht heeft een waarde van ruim 24 miljoen euro.

De opdracht wordt uitgevoerd in het kader van het KOSMOS-programma van Rijkswaterstaat dat een aantal grotere onderhoudsprojecten aan de Nederlandse hoofdinfrastructuur omvat. Dit programma kenmerkt zich door een nieuwe vorm van systeemgerichte contractbeheersing: maximale inzet van marktpartijen bij een minimale betrokkenheid van Rijkswaterstaat. In acht deelprojecten wordt het groot onderhoud in en om de rijkswegen geclusterd en integraal aanbesteed: civiel, wegenbouw én technologisch. Eén van de hoofddoelstellingen is het tot stand brengen van een betere veiligheid voor gebruikers. Nieuwe technologie levert hier een belangrijke bijdrage aan.

In samenwerking met de aannemers Besix, Mourik en Vogel verwierf Imtech de opdracht voor de regio’s Zuid-Holland Zuid en Zeeland, waarin tientallen tunnels (bijvoorbeeld de Botlek-, Benelux-, Thomassen- en Sytwendetunnel), bruggen en sluizen aanwezig zijn. Juiste deze ‘bottlenecks’ kennen specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Imtech speelt mede bij dit deel van het KOSMOS-project een rol omdat het bij een groot aantal van deze tunnels, bruggen en sluizen in een eerder stadium (nieuwbouw, upgrading of renovatie) betrokken is geweest en daardoor over specifieke technologische kennis beschikt.

Imtech (Imtech Infra) verzorgt de vervanging, upgrading, uitbreiding of onderhoud van en aan nagenoeg alle technische oplossingen, zoals voor de besturing, CCTV (video), intercom, omroep, ontruiming, radiosignalering, contourverlichting, alsmede technische aanpassingen in vluchtdeuren, ventilatie, luchtafzuiging, afwatering en waterpompen. Speciale aandacht gaat uit naar de zelfredzaamheid van gebruikers bij calamiteiten. Zo worden in tunnels vluchtroutes met licht gemarkeerd en de bediening van hulpposten technisch vereenvoudigd. In oktober 2008 zullen alle deeltrajecten gereed zijn. De verkeershinder bij de uitvoering van deze werkzaamheden zal minimaal zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.