A4 Burgerveen – Leiden gegund aan BAM Civiel

Verbreding van rijksweg A4 tussen Burgerveen en Leiden gegund aan BAM Civiel bv

Rotterdam – Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden gegund aan aannemer BAM Civiel bv. De gunning betreft de verbreding van 2×2 naar 2×3 rijstroken inclusief de aanleg van verschillende kunstwerken. Het gaat om een Design & Construct-contract ter waarde van circa 300 miljoen euro.

De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden is gebaseerd op het Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden. Dit tracébesluit omvat circa 20 kilometer wegverbreding van 2×2 naar 2×3 rijstroken en de bouw of aanpassing van een groot aantal bruggen, viaducten, aquaducten en andere bouwwerken.

Project verbreding A4 opgedeeld
De verbreding van de A4 is opgedeeld in drie trajecten, te weten een noordelijk deel, een middendeel en een zuidelijk deel. Het contract dat nu gesloten wordt, betreft het noordelijk en het zuidelijk deel, met een gezamenlijke lengte van circa 14 kilometer.
Het middendeel, het traject waar de A4 parallel loopt met de Hogesnelheidslijn-Zuid ter hoogte van Hoogmade, is inmiddels verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken.

Design & Construct-contract
De gunning in de vorm van een Design & Construct-contract biedt aannemer BAM de mogelijkheid (technische) oplossingen voor te stellen voor de bouw en aanpassing van de bouwwerken, zoals de nieuw te bouwen aquaducten. Hiermee krijgt de aannemer meer verantwoordelijkheid, maar behoudt Rijkswaterstaat de regie en blijft eindverantwoordelijk. De bouw start omstreeks de zomer van 2007. Het noordelijk deel is gereed eind 2010, het zuidelijk deel is gereed in 2012. De uitvoering van het project is in handen van BAM Civiel, BAM Wegen, Van Oord en VTN Verkeers- en Besturingstechniek.

Procedure en werkzaamheden
In het noordelijk deel, tussen knooppunt Burgerveen en het Ringvaartaquaduct, is het Tracébesluit onherroepelijk en kunnen de werkzaamheden voor de verbreding beginnen. In het noordelijk deel van de A4 zijn de grootste ingrepen het aanleggen van een tweede Ringvaartaquaduct, en het herzien van knooppunt Burgerveen (aanlsuiting A44 op de A4).

Voor het zuidelijk deel van de A4, tussen de Dwarswatering in Leiderdorp en de afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp, is het Tracébesluit nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat er vooralsnog geen onherstelbare werkzaamheden zullen worden verricht. Veel kan er al wel gedaan worden zoals ontwerpwerkzaamheden, het verkrijgen van vergunningen, het inrichten van werkterreinen etc. De uitspraak door de Raad van State over het Tracébesluit wordt in de loop van 2007 verwacht.

In het zuidelijk deel wordt de A4, ter hoogte van de Oude Rijn, nu gelegen op een hoge dijk, verdiept aangelegd over een lengte van 1400 meter. De brug over de Oude Rijn verdwijnt en wordt vervangen door een aquaduct. Op dit tracé geldt de W4-overeenkomst van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, de provincie Zuid Holland en de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Door de verdiepte ligging vormt de A4 veel minder een barrière en wordt de weg beter ingepast in de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland