Start grondtransport verbreding Rondweg Den Bosch

Grondtransport naar A2 tussen Graafsebaan en burg.jhr. Von Heijdenlaan

‘s-hertogenbosch – In de week van 17 tot 21 juli start bouwcombinatie InfrA2 met grondtransport naar de strook langs de A2 tussen de Graafsebaan en burg. jhr.Von Heijdenlaan. Deze strook ligt aan de westkant dus aan de kant van de Grote Elst. De grond wordt aangevoerd via de A59, afslag Rosmalen en de Graafsebaan. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken Het grondtransport is noodzakelijk voor de verbreding van de A2 en duurt enkele maanden.

Dit grondtransport betreft circa 40.000 kubieke meter.De aanvoer (en daarmee het tempo en het aantal vrachtwagens per dag) is afhankelijk van het aanbod van grond in de markt.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2 x 3 naar 4 x 2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden. Voor meer informatie: www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant