VNO-NCW: time-out voor A6-A9 besluit

Werkgevers willen 2 maanden ‘time-out’ voor A6-A9-besluit
Nieuwsbericht, met reactie Natuurmonumenten in laatste alinea

Den Haag – Werkgeversorganisatie VNO-NCW West wil iets langer
de tijd voor het vinden van een oplossing voor de aanleg van een
nieuwe snelweg A6-A9 bij het Naardermeer. Directeur Bert Mooren
spreekt van een ‘time-out’ van beperkte tijd, "van uiterlijk twee
maanden", liet hij zondag 25 juni 2006 weten. Hij wil in die tijd met
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat weer om te tafel gaan zitten om
te praten over de aanleg van zo’n weg met een langere tunnelbuis,
die het Naardermeer zou ontzien.

Eind juni 2006 buigt het kabinet zich over het netelige dossier.
Maar als het aan Mooren ligt, wordt een besluit opgeschoven.
Minister Karla Peijs (Verkeer), die een voorstel moet voorleggen
aan haar collega’s, worstelt er uitermate mee, stelt hij. "Zij zou
als eerste op mijn voorstel moeten zeggen: dat is een goede zaak",
aldus de werkgeversvoorman uit het noordelijke deel van de
Randstad. Zijn oproep is tegelijk gericht tot Natuurmonumenten,
eigenaar van het natuurgebied van het Naardermeer en fel
tegenstander van een nieuwe snelweg.

Mooren beklaagt zich over de "emotionele hype" rond de aanleg
van zo’n wegverbinding, die de verkeersdrukte bij Amsterdam en
Almere moet verhelpen. "Tot 1,5 of twee maanden geleden hebben
Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en wij in een rustige, zakelijke
setting met elkaar gesproken over optimalisering (verbetering,
red.) van een ondertunnelde snelweg. Die gesprekken zijn afgebroken
toen de emoties als kogels om de oren vlogen." Hij doelt op de
radiospotjes en de campagne van Natuurmonumenten samen met een
aantal belangrijke Nederlanders, "als zou het Naardermeer worden
verkwanseld".

Er komt geen snelweg onder of door het Naardermeer en een tunnel
tast bewezen de waterhuishouding van het meer niet aan, benadrukt
Mooren keer op keer. Een langere tunnel, van negen in plaats van
zeven kilometer met daardoor een tunnelmond buiten het natuurgebied
van het Naardermeer, ziet hij als een serieuze oplossing die in de
komende gesprekken verder moet worden uitgewerkt. Donderdag 22 juni 2006 werd al
bekend dat minister Peijs daar opnieuw naar laat kijken.

Mooren ziet niets in het andere alternatief waarvoor het kabinet
kan kiezen, dat van verbreding in combinatie met verdieping en
gedeeltelijke overkapping van de bestaande route, de A9
(Gaasperdammerweg) door Amsterdam-Zuidoost. Tal van zijn
‘tegenstanders’ zoals Natuurmonumenten en de gemeente Amsterdam
geven aan dat plan de voorkeur. Mooren betitelt het als lapwerk en
het voor je uit schuiven van de problemen. "Bovendien: mag er geen
snelweg komen langs het Naardermeer, maar wel een bredere weg langs
de 25.000 omwonenden van Zuidoost. Dat is toch ook een
milieuzaak."

Hij pleit er nu voor de emoties opzij te zetten en via de
hernieuwde gesprekken ("maar geen ellenlang gepolder") de
rationaliteit de overhand te laten krijgen. "Het gaat om het
belangrijkste infrastructuurproject van Nederland dat goed is voor
de economie en de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de
Randstad. Wij pleiten daarbij voor een totaalpakket, met naast de
A6-A9 onder andere ook een stevige openbaarvervoerverbinding over
het IJmeer, groen-blauwe milieuvoorzieningen en een aquaduct bij
Muiden voor de ontsluiting van de woningbouwlocatie
Bloemendalerpolder ", benadrukt Mooren.

Reactie Natuurmonumenten
"Ik wacht af waarmee het kabinet komt. Ik heb de neiging de
zaak even aan te zien", is de eerste reactie van directeur
Jan-Jaap de Graeff van Natuurmonumenten op het voorstel van Mooren,
die hem maandag zou bellen. Voorlopig ziet zijn organisatie het
meest in het opknappen van bestaande wegen, in plaats van een
nieuwe snelweg met een langere tunnel. "Zo’n tunnel maakt een deel
van onze bezwaren kleiner, want hoe verder weg van het Naardermeer
hoe beter, maar neemt ze niet weg."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW