Transport boormachine Hubertustunnel

Den Haag – De boormachine voor de Hubertustunnel is eind april 2006 vanuit Duitsland in Schiedam aangekomen. De eerste onderdelen van de machine zijn direct vanaf de fabriek aangevoerd en liggen al op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg in Den Haag. Dinsdag 2 mei tot en met donderdag 4 mei 2006 wordt het merendeel van de boormachine aangevoerd. In totaal wordt dan 786 ton aan onderdelen van de haven in Schiedam naar het bouwterrein aan de Landscheidingsweg gebracht.

Vanaf de werf gaat het transport via de A13 en de N14 naar Den Haag. Al deze transporten zijn buiten de spitstijden gepland, zodat het verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt. De grootste onderdelen, het hart van de machine, gaan met een nachtelijk transport via de A20, de A12 en de N14 naar Den Haag.

Planning
De tunnelboormachine wordt in de zogenaamde startschacht op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg opgebouwd. Begin juli 2006 is de boormachine startklaar. Het boren van de twee tunnelbuizen neemt ongeveer een jaar in beslag. Medio 2007 kan begonnen worden met de afbouw van beide tunnelbuizen, de toeritten en het aanbrengen en testen van mechanische- en elektrische installaties. In de zomer van 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Hubertustunnel
De Hubertustunnel is het gemeentelijk deel van de Noordelijke Randweg Haagse Regio. De tunnel verbetert de bereikbaarheid van Den Haag en vermindert de drukte in de wijken rond de Waalsdorperweg. Het tracé van de Hubertustunnel begint op het terrein van de voormalige Kleine Alexanderkazerne en komt uit in het Hubertusduin. Daar sluit de tunnel aan op het bestaande Hubertusviaduct.

De tunnel bestaat uit twee aparte buizen, die uit veiligheids- en onderhoudsoverwegingen door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,6 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland. De tunnel wordt geboord, waardoor het groen in de omgeving zoveel mogelijk wordt gespaard en er minder overlast voor omwonenden is.

Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/hubertustunnel

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hubertustunnel