Winnaars oplossingen Schiphol – Amsterdam – Almere

Haarlem – Rijkswaterstaat heeft de markt in een vroeg stadium betrokken, namelijk in de eerste fase van de planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere naar de toekomstige bereikbaarheid van het studiegebied. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil de markt meer betrekken bij de uitvoering van projecten. In lijn daarmee is Rijkswaterstaat volop bezig met Publiek Private Samenwerking. Zo ook bij de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

In deze planstudie speelt bij vier wegdelen een inpassingsvraagstuk. De markt is via een ontwikkelcompetitie uitgenodigd om haar creativiteit en deskundigheid in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde inpassingsvarianten.
Het gaat om:

 • 1. de A9 door Amstelveen
 • 2. de Gaasperdammerweg (A9)
 • 3. de verbinding A6/A9
 • 4. de kruising A1 met de Vecht bij Muiden.

De ontwikkelcompetitie heeft twintig inzendingen opgeleverd. Deze inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijk jury op vier beoordelingscriteria. Deze zijn innovatief gehalte, probleemoplossendheid ten aanzien van de gestelde problematiek, realiseerbaarheid en kosten-baten verhouding. De juryleden hebben vanuit hun eigen kennis en expertise invulling gegeven aan deze criteria, en vervolgens een integrale afweging gemaakt.

De winnaars zijn op woensdag 12 april 2006 bekend gemaakt:

De eervolle vermeldingen zijn gegaan naar:

 • Witteveen & Bos en Royal Haskoning, Amsterdam met ‘De gestapelde boortunnel A6/A9’
 • Advin regio Noordwest, Hoofddorp met ‘De benuttingsvariant’.

De jury bestaat uit:

 • Rob van Gijzel, voorzitter
 • Riek Bakker (gebiedsontwikkeling)
 • Ben Immers (verkeerskunde)
 • Jan Paul van Soest (duurzaamheid en ecologie)
 • Jan Zijlstra (ingenieursdiensten)

Rijkswaterstaat bekijkt vervolgens welke ideeën van de twintig inzendingen meegenomen kunnen worden in de tweede fase van de planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere. Bij het selecteren van de ideeën spelen de overwegingen van de jury een belangrijke rol. De vraag welke ideeën in de tweede fase van de planstudie worden meegenomen hangt af van de besluitvorming van het Kabinet, die vóór de zomer 2006 wordt verwacht.

Aanleiding planstudie
Het verkeer in het gebied tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid vooral als gevolg van het toenemende aantal bedrijven en inwoners. Het wegennet op dit traject kent nu al vele capaciteitsknelpunten. De te verwachte groei van wonen en werken in de periode 2010-2030 (o.a. in Almere met circa 40.000 woningen) vergroot de mobiliteitsvraag aanzienlijk. Zonder uitbreiding van de weginfrastructuur zal de bereikbaarheid in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere sterk afnemen. De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010

Informatie over het wedstrijdreglement voor de ontwikkelcompetitie en over de planstudie zijn te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland