Voorbereidende werkzaamheden Tegelen RW 73-Zuid

Roermond – Rijkswaterstaat is bezig werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van Rijksweg 73-Zuid. Het gaat om activiteiten op een aantal locaties tussen de Rietweg en Egypte in Tegelen, onder anderen rondom het WML pompstation.

Bomenkap en explosievenonderzoek
Tussen de Kalderkerkerweg en het WML-station is de bomenkap bijna afgerond. Aansluitend start de aannemer hier met het opsporen en indien nodig onschadelijk maken van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit betreft een negental locaties verspreid tussen de Rietweg en het WML-pompstation Egypte.

Werkzaamheden kabels en leidingen
Van 8 november 2004 tot en met april 2005 verplaatst Gasunie, Essent en WML de transportleidingen. Deze verlegging vindt plaats vanaf het WML-pompstation richting Verbindingsweg-Noord en vervolgens in zuidelijke richting tot aan de Windhondflat. Daarnaast legt WML een nieuwe leiding aan vanaf het pompstation Groote Heide in Venlo naar het pompstation Egypte. Deze leiding gaat straks Tegelen van water voorzien, als het pompstation in 2006 buiten gebruik wordt gesteld.

Maatregelen
Kabels en leidingen worden verlegd door speciale boortechnieken waardoor er geen wegen hoeven worden afgesloten. Bij al de voorbereidende werkzaamheden van Rijkswaterstaat blijft mogelijke overlast beperkt tot bouwverkeer.

Voor en tijdens de werkzaamheden zullen maatregelen getroffen worden ter bescherming van flora en fauna. Dit gebeurt met inachtneming van de ontheffing die hiervoor is verleend door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Via Limburg